Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Aktuality

(07/10) Změna ve stanovení výše úroků z prodlení

 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb. Citace: 33…


(06/10) Opravné položky k pohledávkám

Podrobnosti naleznete v příloze.


(05/10) Vlastníte-li byt v zatepleném paneláku, nemusíte čtyři roky platit daň z nemovitosti.

Letos daň z nemovitosti musí platit skoro všichni. I tak se najdou výjimky. Lidé, kteří mají byt v zatepleném paneláku, jsou od daně osvobozeni dokonce až na čtyři roky. Do konce roku 2008 byl v zákoně o dani z nemovitosti odstavec, který umožňoval osvobození od daně z nemovitosti. Daň…


(04/10) Služby spojené s užíváním bytů - právní úprava v r. 2010

Ministerstvo financí nově zařadilo služby spojené s užíváním nájemního bytu mezi regulované ceny, a to výměrem č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, v části I. oddílu A položce 5. Příslušné ustanovení, které bylo zveřejněno v částce 13 Cenového…


(03/10) Daň z nemovitosti - konec osvobození

Ukončení osvobození nových staveb obytných domů a bytů v nových stavbách obytných domů od 1. 1. 2010 Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), byly od daně ze staveb osvobozeny…


(02/10) Novela zákona o veřejných zakázkách

Od 1. 1. 2010 je účinná novela zákona o veřejných zakázkách. Jakými důležitými změnami prošlo v zákoně námitkové řízení nebo podle jakého paragrafu je nově upraven tzv. rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek se dočtete v aktuálním tématu měsíce. Novela zákona č. 137/2006 Sb.,…


(01/10) MMR konzultační dny 2010

Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají…


(42/09) Zveřejňování jmen dlužníků - fyzických osob.

Úvod Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) zaujal toto stanovisko ve věci zveřejnění jmen fyzických osob, které nezaplatily pohledávky vzniklé na základě pravomocných rozhodnutí, ve vztahu k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých…


(41/09) DPH platné od 1.1.2010.

Zákonem č. 362/2009 Sb., byly přijaty změny některých zákonů v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010. Část pátá obsahuje změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“),a to konkrétně změnu výše snížené a…


« 1 ... 10 11 12 13 14 ... 22 »


Aktuality

02/23 Zveřejnění průměrné roční míry inflace 11.01.2023

Věc: Výpis ze statistického zjišťování
Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen
(CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku 2022 proti průměru 12 měsíců roku 2021

01/23 Mzdová agenda od 1. 1. 2023 10.01.2023

Minimální mzda v roce 2023 – vláda se rozhodla zvýšit minimální měsíční mzdu na 17 300,- Kč a minimální hodinovou sazbu na 103,80 Kč.

05/22 !!! Zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 06.10.2022

Bylo zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo tedy tzv. Úsporný tarif pro bytové domy

04/22 Úsporný tarif pro bytové domy 30.08.2022

Příspěvek na elektřinu a plyn, teplo pro zákazníky v bytových domech, kalkulačka . Předání počtu bytů distributorovi je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.

03/22 Tisková zpráva MMR 11.04.2022

Lidé mají právo na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu

02/22 Poplatek za komunální odpad Praha 10.01.2022

S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně
závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za…