Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Aktuality

(01/21) Oznámení k USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021

O Z N Á M E N Í DLE USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021 A VZHLEDEM K VYHLÁŠENÉMU STAVU NOUZE, JSOU  OD 1.3.2021 PROVOZOVNY SPOLEČNOSTI  IKON spol. s r.o. PRO VEŘEJNOST  A…


(07/20) Oznámení 21.10.2020

Vážení klienti, dle nařízení vlády ze dne 21.10.2020 bude  v období od 22.10.2020 do odvolání  upraven chod provozoven společnosti  IKON spol. s r.o.. Z důvody ochrany zdraví budou na provozovnách přítomni vždy 2 zaměstnanci, ostatní pracují z domova. Po …


(06/20) Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ

Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ se staly diskutovaným tématem. Podání návrhu na změnu v rejstříku nelze nijak zabránit. Pravděpodobně nejúčinnější obranou před neoprávněnou  manipulací je založení a využívání datové schránky SVJ, neboť v případě změny doručovací adresy v…


(05/20) Oznámení

DLE USNESENÍ VLÁDY č.995 ZE DNE 8.10.2020 JE OD 9.10.2020 OMEZEN VSTUP PRO VEŘEJNOST  DO PROVOZOVEN NA MAX. 2 OSOBY SOUČASNĚ. TOTO OZNÁMENÍ NEMÁ VLIV NA ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ, ALE VZHLEDEM K OCHRANĚ ZDRAVÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ ZVAŽTE PROSÍM…


(04/20) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2

209/2020 Sb.- Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů…


(03/20) Novela bytového spoluvlastnictví

Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novela byla připravena v úzké spolupráci Ministerstva pro místní…


(02/20) Mimořádné opatření

Vážení klienti, vzhledem k závěrům z jednání Bezpečnostní rady státu ze dne 10.3.2020 vydalo vedení společnosti IKON spol…


(01/20) NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 16/2020 Sb. ze dne 13. ledna 2020

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů


(02/19) Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020

S účinností od 1. 1. 2020 je zákonem č. 80/2019 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), změněn text § 47 odst. 3 zákona o DPH ve smyslu přeřazení tepla a chladu do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %. Od 1. 1. 2020 tedy zní text § 47 odst. 3…


« 1 2 3 ... 11 ... 21 »


Aktuality

(01/21) Oznámení k USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021 01.03.2021

O Z N Á M E N Í

DLE USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021 A VZHLEDEM K VYHLÁŠENÉMU STAVU NOUZE,
JSOU  OD 1.3.2021 PROVOZOVNY SPOLEČNOSTI  IKON…

(07/20) Oznámení 21.10.2020 21.10.2020

Oznámení o úpravách vyplývajících z nařízení vlády ze dne 21.10.2020

(06/20) Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ 16.10.2020

Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ

(05/20) Oznámení 09.10.2020

OD 9.10.2020 OMEZEN VSTUP PRO VEŘEJNOST DO PROVOZOVEN NA MAX. 2 OSOBY SOUČASNĚ

(04/20) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 28.04.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených…

(03/20) Novela bytového spoluvlastnictví 14.04.2020

Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novela byla…