Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Aktuality

(10/10) Inflace z pronájmu nebytových prostor za rok 2009

 Průměrná meziroční míra inflace za rok 2009 činí 1,00%. Ceny z pronájmu nemovitostí, na rozdíl od minulého roku, v podstatě kopírovaly tento index. Odkazujeme na oficiální materiál ČSÚ. Indexy cen tržních služeb za vybrané skupiny dle klasifikace CZ-CPA v České republice- …


(09/10) Povinnosti ubytovatele cizinců

Povinnosti ubytovatele cizinců se pro účely zákona č. 326/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu. Počet ubytovaných cizinců není z tohoto hlediska významný. § 99 Ubytovatel a jeho povinnosti (1) Ubytovatelem…


(08/10) Nový Panel a Zelená úsporám

Optimalizace využití programů Nový Panel a Zelená úsporám Datum: 12.2.2010 | Autor: Ing. Lubomír Rajdl, CSc., Českomoravská záruční a rozvojová banka, a .s., vrchní ředitel úseku strategie Článek přináší nejaktuálnější…


(07/10) Změna ve stanovení výše úroků z prodlení

 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb. Citace: 33…


(06/10) Opravné položky k pohledávkám

Podrobnosti naleznete v příloze.


(05/10) Vlastníte-li byt v zatepleném paneláku, nemusíte čtyři roky platit daň z nemovitosti.

Letos daň z nemovitosti musí platit skoro všichni. I tak se najdou výjimky. Lidé, kteří mají byt v zatepleném paneláku, jsou od daně osvobozeni dokonce až na čtyři roky. Do konce roku 2008 byl v zákoně o dani z nemovitosti odstavec, který umožňoval osvobození od daně z nemovitosti. Daň…


(04/10) Služby spojené s užíváním bytů - právní úprava v r. 2010

Ministerstvo financí nově zařadilo služby spojené s užíváním nájemního bytu mezi regulované ceny, a to výměrem č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, v části I. oddílu A položce 5. Příslušné ustanovení, které bylo zveřejněno v částce 13 Cenového…


(03/10) Daň z nemovitosti - konec osvobození

Ukončení osvobození nových staveb obytných domů a bytů v nových stavbách obytných domů od 1. 1. 2010 Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), byly od daně ze staveb osvobozeny…


(02/10) Novela zákona o veřejných zakázkách

Od 1. 1. 2010 je účinná novela zákona o veřejných zakázkách. Jakými důležitými změnami prošlo v zákoně námitkové řízení nebo podle jakého paragrafu je nově upraven tzv. rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek se dočtete v aktuálním tématu měsíce. Novela zákona č. 137/2006 Sb.,…


« 1 ... 9 10 11 12 13 ... 21 »


Aktuality

(01/21) Oznámení k USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021 01.03.2021

O Z N Á M E N Í

DLE USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021 A VZHLEDEM K VYHLÁŠENÉMU STAVU NOUZE,
JSOU  OD 1.3.2021 PROVOZOVNY SPOLEČNOSTI  IKON…

(07/20) Oznámení 21.10.2020 21.10.2020

Oznámení o úpravách vyplývajících z nařízení vlády ze dne 21.10.2020

(06/20) Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ 16.10.2020

Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ

(05/20) Oznámení 09.10.2020

OD 9.10.2020 OMEZEN VSTUP PRO VEŘEJNOST DO PROVOZOVEN NA MAX. 2 OSOBY SOUČASNĚ

(04/20) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 28.04.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených…

(03/20) Novela bytového spoluvlastnictví 14.04.2020

Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novela byla…