Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Aktuality

(16/10) Podpora výstavby sociálních bytů

Vláda nově upravila některé podmínky podpory výstavby sociálních bytů. Jde především o rozšíření cílové skupiny nájemců, pro které budou byty určeny, a pro investory příznivější stanovení horní hranice možného měsíčního nájemného. Novela má číslo 228/2010 Sb., vyšla ve Sbírce zákonů dne 23.7…


(15/10) Veřejné budovy a program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám, který dosud poskytoval peníze na zateplení a využití obnovitelných zdrojů energie pouze rodinným a bytovým domům, rozšiřuje svoji působnost. Nově je možné čerpat dotace i na zateplení veřejných budov, jako jsou školy, školky nebo nemocnice a další. …


(14/10) Novela zákona o veřejných zakázkách

Dne 8. 6. 2010 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 179/2010 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tato rozsáhlá novela má být dle důvodové zprávy realizací závazku vlády ČR novelizovat zákon o…


(13/10) Jednostranné zvyšování nájemného v roce 2011

Podle odhadu vydaného MMR vzroste regulované nájemné v roce2011 průměrně asi o 16%. Regulované nájemné se v současnosti týká přibližně 750.000 domácností. Maximální výše nájemného se stanovuje jako součet stávajícího nájemného a povoleného přírůstku. Povolený přírůstek se stanovuje…


(12/10) Nabývání tuzemských nemovitostí

"Zvrat ve sněmovně: dům bude na prodej i pro cizince" www.tyden.cz | 28.1.2010 | autor: Veronika Rodriguez Pokud chtěli koupit v Česku dům, museli nejprve založit firmu. Jako soukromé osoby vlastnit nemovitosti nemohli. Za pár měsíců bude všechno…


(11/10) Nové lhůty čištění komínů

Závadou topidel a komínů v roce 2009 vzniklo přes 400 požárů. Čištění, kontrola a revize kouřovodů, komínů a spotřebičů paliv nelze podceňovat. Nové nařízení vlády, které nabude účinnosti 1. 1. 2011 reaguje na pokrok vědy, techniky, technologií a stavebních materiálů.


(10/10) Inflace z pronájmu nebytových prostor za rok 2009

 Průměrná meziroční míra inflace za rok 2009 činí 1,00%. Ceny z pronájmu nemovitostí, na rozdíl od minulého roku, v podstatě kopírovaly tento index. Odkazujeme na oficiální materiál ČSÚ. Indexy cen tržních služeb za vybrané skupiny dle klasifikace CZ-CPA v České republice- …


(09/10) Povinnosti ubytovatele cizinců

Povinnosti ubytovatele cizinců se pro účely zákona č. 326/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu. Počet ubytovaných cizinců není z tohoto hlediska významný. § 99 Ubytovatel a jeho povinnosti (1) Ubytovatelem…


(08/10) Nový Panel a Zelená úsporám

Optimalizace využití programů Nový Panel a Zelená úsporám Datum: 12.2.2010 | Autor: Ing. Lubomír Rajdl, CSc., Českomoravská záruční a rozvojová banka, a .s., vrchní ředitel úseku strategie Článek přináší nejaktuálnější…


« 1 ... 9 10 11 12 13 ... 22 »


Aktuality

02/23 Zveřejnění průměrné roční míry inflace 11.01.2023

Věc: Výpis ze statistického zjišťování
Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen
(CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku 2022 proti průměru 12 měsíců roku 2021

01/23 Mzdová agenda od 1. 1. 2023 10.01.2023

Minimální mzda v roce 2023 – vláda se rozhodla zvýšit minimální měsíční mzdu na 17 300,- Kč a minimální hodinovou sazbu na 103,80 Kč.

05/22 !!! Zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 06.10.2022

Bylo zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo tedy tzv. Úsporný tarif pro bytové domy

04/22 Úsporný tarif pro bytové domy 30.08.2022

Příspěvek na elektřinu a plyn, teplo pro zákazníky v bytových domech, kalkulačka . Předání počtu bytů distributorovi je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.

03/22 Tisková zpráva MMR 11.04.2022

Lidé mají právo na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu

02/22 Poplatek za komunální odpad Praha 10.01.2022

S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně
závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za…