Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Aktuality

(01/11) - Nové informace k programu Zelená úsporám

Program je stále pozastaven - je potřeba vyhodnotit a zpracovat všechny podané žádosti. Je tak zaručeno, že všechny žádosti budou řádně posouzeny a zkontrolovány. Kdy bude program znovu otevřen? Dle vyjádření Ministerstva Životního prostředí nelze v tuto chvíli přesně říci. …


(24/10) Úprava podmínek rozdělení nákladu na tepelnou energi při společném měření

Tato aktualita je určena vlastníkům (spoluvlastníkům)  objektů nebo jejich částí s jedním společným, technologicky propojeným odběrným tepelným zařízením, jednou společnou tepelnou přípojkou a jedním společným odběrným místem dodávky. Pokud se spolu navzájem nedohodnou o způsobu rozdělování…


(23/10) - Vyhláška o schůdnosti místních komunikací

Nadcházející období přináší mnohá úskalí právě ohledně schůdnosti místních komunikací. Připomeňme si tedy základní termíny, postupy a povinnosti související s touto problematikou.


(22/10) Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu

S účinností od 1.1.2011 vstupuje v platnost cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie (č.1/2010). Kalkulace ceny tepla pro rok 2011 již…


(21/10) MF zrušilo vyhlášku č.85/1997 Sb.

Ministerstvo financí rozhodlo o zrušení vyhl. č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů k 31.12. 2010. Tato vyhláška je zrušena…


(20/10) Aktuální informace k programu Zelená úsporám

Je potřeba vyhodnotit a zpracovat všechny podané žádosti. Je tak zaručeno, že všechny žádosti budou řádně posouzeny a zkontrolovány. Program bude znovu pokračovat…


(19/10) Novela zákona o veřejných zakázkách

Novela zákon o veřejných zakázkách s účinností od 15. září 2010 Přehled změn:  Použití jednacího řízení s uveřejněním a bez uveřejnění Zjednodušené podlimitní řízení Poskytování dokumentace


(18/10) Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků

Tato vyhláška podrobně stanovuje požadavky na zajištění a způsob kontroly evidence majetku a závazků a to včetně bližších podmínek inventarizace dalších aktiv a pasiv. Dále se stanovují požadavky pro účetní jednotky na organizační zajištění  a způsob provedení…


(17/10) Zákon o vlastnictví bytů

Upozorňujeme na přechodná ustanovení Zákona o vlastnictví bytů (zákon č.72/1994 Sb.) ve znění zákona č.345/2009 Sb., který vstoupil v účinnost dnem 1.1.2010. V tomto zákoně v článku  II., bod 4 je uvedeno, že „Společenství vlastníků jednotek jsou povinna


« 1 ... 8 9 10 11 12 ... 22 »


Aktuality

02/23 Zveřejnění průměrné roční míry inflace 11.01.2023

Věc: Výpis ze statistického zjišťování
Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen
(CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku 2022 proti průměru 12 měsíců roku 2021

01/23 Mzdová agenda od 1. 1. 2023 10.01.2023

Minimální mzda v roce 2023 – vláda se rozhodla zvýšit minimální měsíční mzdu na 17 300,- Kč a minimální hodinovou sazbu na 103,80 Kč.

05/22 !!! Zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 06.10.2022

Bylo zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo tedy tzv. Úsporný tarif pro bytové domy

04/22 Úsporný tarif pro bytové domy 30.08.2022

Příspěvek na elektřinu a plyn, teplo pro zákazníky v bytových domech, kalkulačka . Předání počtu bytů distributorovi je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.

03/22 Tisková zpráva MMR 11.04.2022

Lidé mají právo na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu

02/22 Poplatek za komunální odpad Praha 10.01.2022

S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně
závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za…