Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Výhodné pojištění od Generali České pojišťovnyČeská pojišťovna

Generali Česká Distribuce a.s., dceřiná společnost Generali České pojišťovny a.s.

Již od roku 2009 nabízíme  pro všechny naše klienty možnost sjednání cenově výhodného pojištění majetku a odpovědnosti prostřednictvím   rámcových smluv s Českou pojišťovnou a.s., nyní Generali Českou pojišťovnou a.s., na jejichž správném nastavení se podílel zástupce Generali České Distribuce a.s., která je dceřinou společností Generali České pojišťovny a.s.

Naší snahou je zajistit našim klientům významnou finanční úsporu při zachování standardních pojistných podmínek a výhodných limitů pojistného plnění.

Co získáte ?

Uzavřevním smlouvy našim prostřednictvím získáte následující výhody:

 • komplexní pojištění majetku (Vašeho domu)
 • komplexní pojištění odpovědnosti za škodu z titulu vlastnictví nemovitosti
 • komplexní pojištění odpovědnosti členů představenstva a kontrolní komise bytového družstva či členů výboru SVJ
 • úsporu nákladů na pojištění až 50% proti samostatně uzavřené pojistce se srovnatelnými parametry
 • nadstandardní pojistné podmínky a limity pojistného plnění
 • placení pojistného 4x za kalendářní rok ve čtvrtletních splátkách – zjednodušení účtování pojistného
 • optimalizaci pojistné částky s ohledem na aktuální hodnotu Vašeho domu
 • jednodušší likvidaci pojistných událostí
 • 30% slevu na pojištění domácnosti pro členy SVJ či BD (nutno sjednat  výhradně  s  určenými zástupci Generali České Distribuce a.s., dále je třeba uvést, že se jedná o byt v domě pojištěném rámcovou smlouvou společnosti IKON spol. s r.o.) :
  Petr Weinzettl, tel.: 721 442 155, email: petr.weinzettl2@generaliceska.cz
  Ing. Karel Weinzettl, tel.: 603 112 164, email: karel.weinzettl@generaliceska.cz

Jak to funguje ?

V několika bodech shrnujme, na jakých principech dosahujeme těchto výhod:

 1. pojištění je řešeno formou dvou rámcových smluv – smlouvou o pojištění majetku a smlouvou o pojištění odpovědnosti
 2. rámcová pojistná smlouva je založena na principu společného pojištění klientů naší společnosti
 3. slev na ceně pojištění je dosaženo velkým objemem společně pojištěných nemovitostí (je pojištěn majetek v řádu miliard korun)
 4. každý klient má možnost uzavřít ujednání o rozšíření pojištění dle své potřeby
 5. jednotliví klienti jsou vedeni v seznamu pojištěných a obdrží potvrzení o pojištění
 6. klienti naší společnosti mohou přistoupit k rámcové pojistné smlouvě kdykoli dle své potřeby (s ohledem na ukončení své stávající smlouvy)
 7. k rámcové smlouvě mohou přistoupit i stávající individuální klienti Generali České pojišťovny a.s. a začít tak využívat slev
 8. smlouvu je možno vypovědět vždy ke konci čtvtletí

>Platné znění smlouvy i všeobecných a doplňkových pojistných podmínek jsou uloženy zde:

Všeobecné pojistné podmínky (platné pro pojištění majetku i odpovědnosti)

Pojistná smlouva - majetek  (platné znění od 1.7.2018)

Doložka ALLRISKS
Doplňkové pojistné podmínky - majetek
Doplňkové pojistné podmínky - pojištění movitých věcí
Doplňkové pojistné podmínky - pojištění strojů
Doplňkové pojistné podmínky - asistenční služby


Pojistná smlouva - odpovědnost  (platné znění od 1.7.2017 )


V případě zájmu pro Vás připravíme nabídku pojištění, která se přijetím z Vaší strany stane přihláškou k pojištění.

Vzor nabídky - přihlášky k pojištění  (platné znění od 1.7.2020)

Po zaregistrování Vašeho pojištění v systému Generali České pojišťovny obdržíte od pojišťovny písemné potvrzení o rozsahu pojištění včetně předpisu pojistného

Informace o zpracování osobních údajů:

Další informace najdete dále na našem webu, nebo nás kontaktujte uspory@ikon.cz

Kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do 24 hodin. Děkujeme.Aktuality

(01/21) Oznámení k USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021 01.03.2021

O Z N Á M E N Í

DLE USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021 A VZHLEDEM K VYHLÁŠENÉMU STAVU NOUZE,
JSOU  OD 1.3.2021 PROVOZOVNY SPOLEČNOSTI  IKON…

(07/20) Oznámení 21.10.2020 21.10.2020

Oznámení o úpravách vyplývajících z nařízení vlády ze dne 21.10.2020

(06/20) Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ 16.10.2020

Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ

(05/20) Oznámení 09.10.2020

OD 9.10.2020 OMEZEN VSTUP PRO VEŘEJNOST DO PROVOZOVEN NA MAX. 2 OSOBY SOUČASNĚ

(04/20) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 28.04.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených…

(03/20) Novela bytového spoluvlastnictví 14.04.2020

Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novela byla…