Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

IKON - Volná místa

Volná místa

Do našeho týmu hledáme pracovníky na pozice :

Pro základní orientaci uvádíme výtah z pracovní náplně. Pokud Vás některá z uvedených pozic zaujala, zašlete svůj životopis a kontaktní údaje na rychlý kontakt.

Referent správy nemovitostí - provozní technik

 • pečuje o provozuschopnost stanoveného bytového a nebytového fondu, provádí preventivní technické prohlídky objektů;
 • zajišťuje potřeby běžné údržby a oprav a navrhuje opravy, rekonstrukce a modernizaci objektů;
 • vystavuje objednávky resp. uzavírá smlouvy na provedení konkrétních dodavatelských prací dle dispozic;
 • kontroluje plnění dodavatelem prováděných prací a provádí jejich fyzickou přejímku;
 • plánuje termíny provedení technických revizí tak, aby byly v souladu s příslušnými ČSN a zajišťuje odstraňování závad zjištěných při těchto technických revizích;
 • kontroluje faktickou i formální správnost přijatých faktur za opravy i za dodané služby;
 • sleduje průběh záručních lhůt a zajišťuje reklamační řízení;
 • sleduje a kontroluje včasnost, úplnost a kvalitu dodaných služeb;
 • udržuje osobní kontakt s klienty  a vyřizuje záležitosti týkající se problematiky bytů a společných prostor domů  ;
 • vede předepsanou technickou evidenci a doplňuje nové údaje do pasportů svěřených domů a jednotek (bytů, nebytových prostorů  ... );
 • spolupracuje s účetní při vedení evidence nákladů za dodané služby do jednotlivých objektů a stanoveným způsobem využívá výpočetní techniku ke sledování nákladových položek i položek předpisu nájemného;
 • obsluhuje výpočetní techniku při zpracování určených evidencí;
 • vyřizuje běžnou korespondenci s uživateli týkající se svěřené oblasti;
 • zajišťuje plnění dalších úkolů v kvalitě a termínech podle pokynů bezprostředně nadřízeného pracovníka a podle závazných interních předpisů vydaných organizací.

Účetní

 • zajišťuje platební styk (příkazy k úhradě, trvalé příkazy, ve zvláštních případech výběr nebo vklad hotovosti) s příslušným bankovním úřadem resp. odpovídá za včasné vyhotovení příslušných platebních dokladů;
 • zpracovává klientem nebo vedením organizace požadované statistické údaje;
 • vede evidenci faktur za provedené práce i faktur za dodané služby a kontroluje jejich formální správnost, a to zejména na výši dodavatelem účtované sazby DPH;
 • zajišťuje evidenci jednotlivých došlých plateb a odpovídá za faktickou správnost přiřazení těchto plateb k předpisům;
 • v případě plateb přes kontroluje částky zasílané inkasním střediskem pošty na příslušný běžný účet;
 • zpracovává pravidelné účetní uzávěrky podle metodiky platné pro příslušný účetní okruh
 • zpracovává roční účetní uzávěrky a připravuje podklady pro zpracování daňového přiznání;
 • vede evidenci všech daňových povinností jednotlivých klientů organizace;
 • obsluhuje výpočetní techniku při zpracování určených evidencí;
 • vyřizuje běžnou korespondenci s uživateli týkající se svěřené oblasti.

zpět na volná místa

Kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do 24 hodin. Děkujeme.Aktuality

(01/21) Oznámení k USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021 01.03.2021

O Z N Á M E N Í

DLE USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021 A VZHLEDEM K VYHLÁŠENÉMU STAVU NOUZE,
JSOU  OD 1.3.2021 PROVOZOVNY SPOLEČNOSTI  IKON…

(07/20) Oznámení 21.10.2020 21.10.2020

Oznámení o úpravách vyplývajících z nařízení vlády ze dne 21.10.2020

(06/20) Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ 16.10.2020

Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ

(05/20) Oznámení 09.10.2020

OD 9.10.2020 OMEZEN VSTUP PRO VEŘEJNOST DO PROVOZOVEN NA MAX. 2 OSOBY SOUČASNĚ

(04/20) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 28.04.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených…

(03/20) Novela bytového spoluvlastnictví 14.04.2020

Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novela byla…