Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Ochrana osobních údajů

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

IKON spol. s r.o., Nehvizdská 22/8, 198 00 Praha 9, IČO: 45800031 poskytuje svým klientům služby  v oblasti správy nemovitostí, realitní činnosti a vedení pracovně právní  agendy.

IKON spol. s r.o. vystupuje jako správce osobních údajů zejména pro :

  • mzdy a personalistika

IKON spol. s r.o. vystupuje jako zpracovatel osobních údajů zejména při  poskytování služeb :

  • správa nemovitostí
  • realitní činnost
  • mzdy a personalistika

Informace o zpracování osobních údajů:

  • právním základem pro zpracování osobních údajů je splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c)  obecného nařízení o ochraně osobních údajů
  • osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud  není tato povinnost uložena zvláštním právním předpisem
  • osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
  • uplatnění práva :

právo na přístup k osobním údajům     

právo na opravu

právo na výmaz

právo odvolat souhlas

právo vznést námitku

právo na omezení zpracování

právo na přenositelnost údajů

lze prostřednictvím písemné žádosti na adresu :

IKON spol. s r.o.
Nehvizdská 22/8,
198 00 Praha 9

nebo e-mailem na gdpr@ikon.czAktuality

05/22 !!! Zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 06.10.2022

Bylo zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo tedy tzv. Úsporný tarif pro bytové domy

04/22 Úsporný tarif pro bytové domy 30.08.2022

Příspěvek na elektřinu a plyn, teplo pro zákazníky v bytových domech, kalkulačka . Předání počtu bytů distributorovi je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.

03/22 Tisková zpráva MMR 11.04.2022

Lidé mají právo na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu

02/22 Poplatek za komunální odpad Praha 10.01.2022

S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně
závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za…

01/22 Aktuální provozní informace COVID-19 10.01.2022

Všechny provozovny společnosti jsou pro veřejnost otevřeny v rámci běžných otvíracích hodin. Vzhledem k současné epidemiologické situaci dávejte prosím přednost elektronické formě komunikace z důvodu ochrany zdraví našich zaměstnanců i klientů.<…

(07/20) Oznámení 21.10.2020 21.10.2020

Oznámení o úpravách vyplývajících z nařízení vlády ze dne 21.10.2020