Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Ochrana osobních údajů

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

IKON spol. s r.o., Nehvizdská 22/8, 198 00 Praha 9, IČO: 45800031 poskytuje svým klientům služby  v oblasti správy nemovitostí, realitní činnosti a vedení pracovně právní  agendy.

IKON spol. s r.o. vystupuje jako správce osobních údajů zejména pro :

  • mzdy a personalistika

IKON spol. s r.o. vystupuje jako zpracovatel osobních údajů zejména při  poskytování služeb :

  • správa nemovitostí
  • realitní činnost
  • mzdy a personalistika

Informace o zpracování osobních údajů:

  • právním základem pro zpracování osobních údajů je splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c)  obecného nařízení o ochraně osobních údajů
  • osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud  není tato povinnost uložena zvláštním právním předpisem
  • osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
  • uplatnění práva :

právo na přístup k osobním údajům     

právo na opravu

právo na výmaz

právo odvolat souhlas

právo vznést námitku

právo na omezení zpracování

právo na přenositelnost údajů

lze prostřednictvím písemné žádosti na adresu :

IKON spol. s r.o.
Nehvizdská 22/8,
198 00 Praha 9

nebo e-mailem na gdpr@ikon.czAktuality

(01/21) Oznámení k USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021 01.03.2021

O Z N Á M E N Í

DLE USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021 A VZHLEDEM K VYHLÁŠENÉMU STAVU NOUZE,
JSOU  OD 1.3.2021 PROVOZOVNY SPOLEČNOSTI  IKON…

(07/20) Oznámení 21.10.2020 21.10.2020

Oznámení o úpravách vyplývajících z nařízení vlády ze dne 21.10.2020

(06/20) Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ 16.10.2020

Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ

(05/20) Oznámení 09.10.2020

OD 9.10.2020 OMEZEN VSTUP PRO VEŘEJNOST DO PROVOZOVEN NA MAX. 2 OSOBY SOUČASNĚ

(04/20) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 28.04.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených…

(03/20) Novela bytového spoluvlastnictví 14.04.2020

Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novela byla…