Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Aktuality

(02/16) Povinnost zveřejňovat účetní závěrku pro SVJ

Od 1.1.2016 nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví  č. 221/2015 Sb., kde  v § 21a  odstavec 4 věty první, se slova  „ do obchodního rejstříku“ nahrazují slovy „do veřejného rejstříku“. Protože rejstřík společenství je součástí…


(01/16) DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) účinná od 1. 1. 2015 zahrnuje úpravu v oblasti nemovitých věcí. V současně účinném znění zákona o DPH se prolínají změny v právní úpravě dokončených staveb pro…


(09/15) VYHLÁŠKA č. 405/2015 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2015 o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie  Tato vyhláška stanoví a) způsob dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném…


(08/15) Kontrolní hlášení od 1.1.2016

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1.1.2016 aneb velká povinnost plátců DPH s hrozbou ještě větších sankcí. Bc. Petr Hadroušek  připravil  podrobný komentář k uvedené záležitosti. Celý text najdete zde…


(07/15) Vláda určila pravidla pro údržbu a opravy bytů

Nájemci i majitelé bytů dostanou přesný seznam toho, co se považuje za běžnou údržbu a drobné opravy bytu. Podrobnou definici a maximální roční limit možných výdajů obsahuje nařízení, které v pondělí schválila vláda - Předpis č. 308/2015 Sb.


(06/15) Vyhláška č. 269/2015 Sb.

Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům je náhrada…


(05/15) Zákon o převodu vlastnického práva - hlava VI.

Předpis č. 311/2013 Sb.Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů HLAVA VI ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VZNIKU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ § 24 …


(04/15) Novela 67/2013 Sb.

Uvádíme novelu zákona č. 67/2013 Sb. , kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, se zvýrazněnými změnami.


(03/15) Přehled změn v daňové oblasti 2015

Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) s účinností od 1. ledna 2015 jsou předmětem celkem tří novel. Jedná se o zákon č. 196/2014 Sb., který obsahuje úpravu zavedení tzv.…


« 1 2 3 4 5 6 ... 12 ... 22 »


Aktuality

02/23 Zveřejnění průměrné roční míry inflace 11.01.2023

Věc: Výpis ze statistického zjišťování
Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen
(CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku 2022 proti průměru 12 měsíců roku 2021

01/23 Mzdová agenda od 1. 1. 2023 10.01.2023

Minimální mzda v roce 2023 – vláda se rozhodla zvýšit minimální měsíční mzdu na 17 300,- Kč a minimální hodinovou sazbu na 103,80 Kč.

05/22 !!! Zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 06.10.2022

Bylo zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo tedy tzv. Úsporný tarif pro bytové domy

04/22 Úsporný tarif pro bytové domy 30.08.2022

Příspěvek na elektřinu a plyn, teplo pro zákazníky v bytových domech, kalkulačka . Předání počtu bytů distributorovi je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.

03/22 Tisková zpráva MMR 11.04.2022

Lidé mají právo na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu

02/22 Poplatek za komunální odpad Praha 10.01.2022

S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně
závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za…