Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Informace o volných nebytových a komerčních prostorách - vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary

Informujeme Vás, že jsou v současné době volné k dalšímu pronájmu nebytové prostory v přízemí domu po bývalé městské knihovně přístupné samostatným vchodem přímo z ulice Raisova (Na Vyhlídce) o podlahové ploše 105,70 m², nebytové prostory se skládají z velké místnosti pro komerční využití, kanceláře, skladu, sociálního zařízení (2x WC) a kotelny v v ulici Raisova, kú. KArlovy Vary, umístěné v 1. nadzemním podlaží (přízemí) bytového domu SVJ. Topení centrální plynové jen pro nebytový prostor.
Na základě požadavku Statutárního města Karlovy Vary (SMKV) zajišťuje IKON spol. s r.o. odborné realitní služby spojené s aktivní propagací volných nebytových a komerčních prostor v majetku SMKV, ve smyslu maximální informovanosti veřejnosti. Zajistíme tak pro zájemce o pronájem informaci o volných nemovitostech určených k dalšímu pronájmu, vypomůžeme zájemci při zpracování žádosti na podatelnu SMKV, zajistíme prohlídku všech volných nebytových a komerčních prostor vhodných a určených k dalšímu pronájmu, vše za účelem zpracování žádostí zájemců. Pro výběr nájemce proběhne výběrové řízení.

Pozn. Tato inzerce nemá charakter nabídky či návrhu na uzavření smlouvy ani přijetí, změny nebo odmítnutí nabídky na uzavření smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. ustanovení § 1757 zák. č. 89/2012 Sb. se nepoužijí. Vztahuje-li se tato inzerce k jednání o smlouvě, bere případný zájemce v návaznosti na ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na vědomí, že u Statutárního města Karlovy Vary podléhá uzavírání smluv pravidlům plynoucím ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy v procesu rozhodování Statutárního města Karlovy Vary.
Statutární město Karlovy Vary vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami v souladu s ustanovení § 1740 zákona č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění. Navržení změn, dodatků či odchylek je považováno toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy.
Kontakt:
IKON spol.s r.o., makléř René Weis, tel. 777 757 963.

Třída energetické náročnosti: EAktuality

(01/21) Oznámení k USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021 01.03.2021

O Z N Á M E N Í

DLE USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021 A VZHLEDEM K VYHLÁŠENÉMU STAVU NOUZE,
JSOU  OD 1.3.2021 PROVOZOVNY SPOLEČNOSTI  IKON…

(07/20) Oznámení 21.10.2020 21.10.2020

Oznámení o úpravách vyplývajících z nařízení vlády ze dne 21.10.2020

(06/20) Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ 16.10.2020

Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ

(05/20) Oznámení 09.10.2020

OD 9.10.2020 OMEZEN VSTUP PRO VEŘEJNOST DO PROVOZOVEN NA MAX. 2 OSOBY SOUČASNĚ

(04/20) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 28.04.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených…

(03/20) Novela bytového spoluvlastnictví 14.04.2020

Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novela byla…