Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Informace o volných nebytových a komerčních prostorách - vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary

Informujeme Vás, že jsou v současné době volné k dalšímu pronájmu nebytové prostory, celé kancelářské patro o 9. samostatných místnostech - kancelářích o podlahové ploše 175 m², spojovací chodby a dalších společných prostor na patře o podl.pl.67 m², děleného sociálního zařízení (WC, sprcha, umývárna samostatná pro pány a dámy) o podl. pl. 34 m² v ulici I. P. Pavlova č.p. 891, č.or.7, kú. Karlovy Vary, umístěné ve 4.nadzemním podlaží (podkroví) nebytového domu. Je možné si pronajmout jen jednotlivé místnosti, nebo jejich souhrn dle výběru. Topení dálkové centrální, náklady na služby (teplo, voda teplá a studená, elektřina) budou účtovány dohodnutým paušálem. 1-3 NP užívá Městská knihovna o.p.s.
Na základě požadavku Statutárního města Karlovy Vary (SMKV) zajišťuje IKON spol. s r.o. odborné realitní služby spojené s aktivní propagací volných nebytových a komerčních prostor v majetku SMKV, ve smyslu maximální informovanosti veřejnosti. Zajistíme tak pro zájemce o pronájem informaci o volných nemovitostech určených k dalšímu pronájmu, vypomůžeme zájemci při zpracování žádosti na podatelnu SMKV, zajistíme prohlídku všech volných nebytových a komerčních prostor vhodných a určených k dalšímu pronájmu, vše za účelem zpracování žádostí zájemců. Pro výběr nájemce proběhne výběrové řízení.

Pozn. Tato inzerce nemá charakter nabídky či návrhu na uzavření smlouvy ani přijetí, změny nebo odmítnutí nabídky na uzavření smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. ustanovení § 1757 zák. č. 89/2012 Sb. se nepoužijí. Vztahuje-li se tato inzerce k jednání o smlouvě, bere případný zájemce v návaznosti na ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na vědomí, že u Statutárního města Karlovy Vary podléhá uzavírání smluv pravidlům plynoucím ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy v procesu rozhodování Statutárního města Karlovy Vary.
Statutární město Karlovy Vary vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami v souladu s ustanovení § 1740 zákona č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění. Navržení změn, dodatků či odchylek je považováno toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Kontakt :
IKON spol.s r.o., makléř René Weis, tel. 777 757 963.

Třída energetické náročnosti: EAktuality

02/23 Zveřejnění průměrné roční míry inflace 11.01.2023

Věc: Výpis ze statistického zjišťování
Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen
(CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku 2022 proti průměru 12 měsíců roku 2021

01/23 Mzdová agenda od 1. 1. 2023 10.01.2023

Minimální mzda v roce 2023 – vláda se rozhodla zvýšit minimální měsíční mzdu na 17 300,- Kč a minimální hodinovou sazbu na 103,80 Kč.

05/22 !!! Zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 06.10.2022

Bylo zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo tedy tzv. Úsporný tarif pro bytové domy

04/22 Úsporný tarif pro bytové domy 30.08.2022

Příspěvek na elektřinu a plyn, teplo pro zákazníky v bytových domech, kalkulačka . Předání počtu bytů distributorovi je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.

03/22 Tisková zpráva MMR 11.04.2022

Lidé mají právo na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu

02/22 Poplatek za komunální odpad Praha 10.01.2022

S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně
závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za…