Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Jak v současné době funguje obchod s elektřinou

Možnost dodávek elektrické energie od různých dodavatelů je důsledkem liberalizace obchodu s elektrickou energií. V souladu s platnou legislativou platí zákazník cenu za dodávku elektrické energie prostřednictvím dvou skupin položek v následující struktuře:

  •  regulované služby (regulovaná cena)
  •  obchod s elektřinou (tržní cena)

Regulované služby - zajišťuje distributor elektrické energie. Jsou tvořeny poplatky za použití sítí, měsíční platbou za hlavní jistič, poplatkem za systémové služby, příspěvkem na podporu výroby elektřiny z obnovitelných a jiných alternativních zdrojů a cenou za činnost operátora trhu s elektřinou. Cena je pevně stanovena (regulována) cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu vždy na období jednoho kalendářního roku. Distributora nelze měnit, distributoři mají pevně rozděleno krajové pole působnosti (v Praze PREdistribuce, a.s.). Cena je pro všechny konečné zákazníky stejná.


Obchod s elektřinou - zajišťuje dodavatel elektrické energie. Skládá z ceny za silovou elektřinu a poplatků za odběrné místo. Cena není regulovaná, je tržní. Její výši, stejně jako výši poplatků za odběrné místo, určuje konkrétní dodavatel. Podle platné legislativy lze dodavatele silové elektrické energie měnit. Rozdíly v ceně této složky tvoří konkurenční prostředí v obchodu s elektřinou. Do této skupiny patří i daň z elektřiny (pro všechny stejná)

Kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do 24 hodin. Děkujeme.Aktuality

(04/20) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 28.04.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených…

(03/20) Novela bytového spoluvlastnictví 14.04.2020

Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novela byla…

(02/20) Mimořádné opatření 10.03.2020

vzhledem k závěrům z jednání Bezpečnostní rady státu ze dne 10.3.2020 vydalo vedení společnosti IKON spol. s r. o. nařízení o omezení osobního kontaktu na provozovnách společnosti.

(01/20) NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 16/2020 Sb. ze dne 13. ledna 2020 24.01.2020

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 16/2020 Sb. ze dne 13. ledna 2020

(02/19) Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020 17.12.2019

Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020

(01/19) Změny ve vysílání DVBT-2 12.12.2019

DVB-T2 nyní běží na přechodových sítích na kanálech 24, 26 a 31. Od 8. ledna to budou finální kanály 23, 26, 40 a 42.