Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Jak v současné době funguje obchod s elektřinou

Možnost dodávek elektrické energie od různých dodavatelů je důsledkem liberalizace obchodu s elektrickou energií. V souladu s platnou legislativou platí zákazník cenu za dodávku elektrické energie prostřednictvím dvou skupin položek v následující struktuře:

  •  regulované služby (regulovaná cena)
  •  obchod s elektřinou (tržní cena)

Regulované služby - zajišťuje distributor elektrické energie. Jsou tvořeny poplatky za použití sítí, měsíční platbou za hlavní jistič, poplatkem za systémové služby, příspěvkem na podporu výroby elektřiny z obnovitelných a jiných alternativních zdrojů a cenou za činnost operátora trhu s elektřinou. Cena je pevně stanovena (regulována) cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu vždy na období jednoho kalendářního roku. Distributora nelze měnit, distributoři mají pevně rozděleno krajové pole působnosti (v Praze PREdistribuce, a.s.). Cena je pro všechny konečné zákazníky stejná.


Obchod s elektřinou - zajišťuje dodavatel elektrické energie. Skládá z ceny za silovou elektřinu a poplatků za odběrné místo. Cena není regulovaná, je tržní. Její výši, stejně jako výši poplatků za odběrné místo, určuje konkrétní dodavatel. Podle platné legislativy lze dodavatele silové elektrické energie měnit. Rozdíly v ceně této složky tvoří konkurenční prostředí v obchodu s elektřinou. Do této skupiny patří i daň z elektřiny (pro všechny stejná)

Kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do 24 hodin. Děkujeme.Aktuality

02/23 Zveřejnění průměrné roční míry inflace 11.01.2023

Věc: Výpis ze statistického zjišťování
Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen
(CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku 2022 proti průměru 12 měsíců roku 2021

01/23 Mzdová agenda od 1. 1. 2023 10.01.2023

Minimální mzda v roce 2023 – vláda se rozhodla zvýšit minimální měsíční mzdu na 17 300,- Kč a minimální hodinovou sazbu na 103,80 Kč.

05/22 !!! Zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 06.10.2022

Bylo zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo tedy tzv. Úsporný tarif pro bytové domy

04/22 Úsporný tarif pro bytové domy 30.08.2022

Příspěvek na elektřinu a plyn, teplo pro zákazníky v bytových domech, kalkulačka . Předání počtu bytů distributorovi je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.

03/22 Tisková zpráva MMR 11.04.2022

Lidé mají právo na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu

02/22 Poplatek za komunální odpad Praha 10.01.2022

S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně
závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za…