Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Změnou dodavatele získáte

  • Nižší cenu el. energie - celková výsledná cena el. energie bude pro Vás o cca 6 - 10 % nižší, než je cena od stávajícího dodavatele, společnosti PRE a.s..
  • Pravidelné vyhodnocování odběru - ČE a.s provádí pravidelně vyhodnocení jednotlivých odběrů a následnou optimalizaci spotřeby, sazby a poplatků za hlavní jistič. Tím lze dosáhnout v některých případech další cenové úspory, a to dokonce i v položkách regulovaných služeb. 
  • Přesnou fakturaci - již žádná fakturace na základě odhadu spotřeby, stavy elektroměrů dodává odběratel (jako správci domu zařídíme - odečteme a nahlásíme).
  • Pravidelnou roční fakturaci - ČE a.s. fakturuje měsíční či čtvrtletní pevné zálohy (lze nastavit trvalý příkaz v bance), zúčtovacím obdobím je vždy kalendářní rok (leden až prosinec). Včasnou fakturací vždy za uplynulý kalendářní rok dochází k zjednodušení ročního vyúčtování služeb bez nutnosti dohadných položek či časového rozlišení fakturace. Faktury jsou zasílány poštou, elektronicky ve formátu pdf či v datové formě (přímý převod do účetnictví). Společná fakturace za všechny odběry je samozřejmostí.
  • Přístup do webového portálu - ČE a.s. umožňuje svým klientům nahlížet přímo do své webové aplikace s možností kontroly historie spotřeby, placení záloh či fakturace (s možností stáhnout si jakékoli faktury).

Co zůstává

Odpovědi na nejčastější dotazy!

Hlášení poruch a jejich odstraňování
za funkčnost distribuční soustavy elektrické energie je vždy odpovědný distributor - v případě Prahy společnost PREdistribuce, a.s. (nezaměňovat s PRE a.s.), řešení poruch v dodávce el. energie je tedy v případě jakéhokoli dodavatele vždy stejné jako dosud.

Kvalita dodávek el. energie
není ovlivňována dodavatelem elektrické energie, ale distributorem, tedy PREdistribuce a.s.

Jedna faktura za el. energii
i nadále budete dostávat pouze jednu fakturu, a to jak za dodávku el. energie, tak i za služby distributora (např. namísto od PRE a.s. od ČE a.s.).

Kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do 24 hodin. Děkujeme.Aktuality

(04/20) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 28.04.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených…

(03/20) Novela bytového spoluvlastnictví 14.04.2020

Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novela byla…

(02/20) Mimořádné opatření 10.03.2020

vzhledem k závěrům z jednání Bezpečnostní rady státu ze dne 10.3.2020 vydalo vedení společnosti IKON spol. s r. o. nařízení o omezení osobního kontaktu na provozovnách společnosti.

(01/20) NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 16/2020 Sb. ze dne 13. ledna 2020 24.01.2020

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 16/2020 Sb. ze dne 13. ledna 2020

(02/19) Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020 17.12.2019

Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020

(01/19) Změny ve vysílání DVBT-2 12.12.2019

DVB-T2 nyní běží na přechodových sítích na kanálech 24, 26 a 31. Od 8. ledna to budou finální kanály 23, 26, 40 a 42.