Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Změnou dodavatele získáte

  • Nižší cenu el. energie - celková výsledná cena el. energie bude pro Vás o cca 6 - 10 % nižší, než je cena od stávajícího dodavatele, společnosti PRE a.s..
  • Pravidelné vyhodnocování odběru - ČE a.s provádí pravidelně vyhodnocení jednotlivých odběrů a následnou optimalizaci spotřeby, sazby a poplatků za hlavní jistič. Tím lze dosáhnout v některých případech další cenové úspory, a to dokonce i v položkách regulovaných služeb. 
  • Přesnou fakturaci - již žádná fakturace na základě odhadu spotřeby, stavy elektroměrů dodává odběratel (jako správci domu zařídíme - odečteme a nahlásíme).
  • Pravidelnou roční fakturaci - ČE a.s. fakturuje měsíční či čtvrtletní pevné zálohy (lze nastavit trvalý příkaz v bance), zúčtovacím obdobím je vždy kalendářní rok (leden až prosinec). Včasnou fakturací vždy za uplynulý kalendářní rok dochází k zjednodušení ročního vyúčtování služeb bez nutnosti dohadných položek či časového rozlišení fakturace. Faktury jsou zasílány poštou, elektronicky ve formátu pdf či v datové formě (přímý převod do účetnictví). Společná fakturace za všechny odběry je samozřejmostí.
  • Přístup do webového portálu - ČE a.s. umožňuje svým klientům nahlížet přímo do své webové aplikace s možností kontroly historie spotřeby, placení záloh či fakturace (s možností stáhnout si jakékoli faktury).

Co zůstává

Odpovědi na nejčastější dotazy!

Hlášení poruch a jejich odstraňování
za funkčnost distribuční soustavy elektrické energie je vždy odpovědný distributor - v případě Prahy společnost PREdistribuce, a.s. (nezaměňovat s PRE a.s.), řešení poruch v dodávce el. energie je tedy v případě jakéhokoli dodavatele vždy stejné jako dosud.

Kvalita dodávek el. energie
není ovlivňována dodavatelem elektrické energie, ale distributorem, tedy PREdistribuce a.s.

Jedna faktura za el. energii
i nadále budete dostávat pouze jednu fakturu, a to jak za dodávku el. energie, tak i za služby distributora (např. namísto od PRE a.s. od ČE a.s.).

Kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do 24 hodin. Děkujeme.Aktuality

02/23 Zveřejnění průměrné roční míry inflace 11.01.2023

Věc: Výpis ze statistického zjišťování
Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen
(CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku 2022 proti průměru 12 měsíců roku 2021

01/23 Mzdová agenda od 1. 1. 2023 10.01.2023

Minimální mzda v roce 2023 – vláda se rozhodla zvýšit minimální měsíční mzdu na 17 300,- Kč a minimální hodinovou sazbu na 103,80 Kč.

05/22 !!! Zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 06.10.2022

Bylo zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo tedy tzv. Úsporný tarif pro bytové domy

04/22 Úsporný tarif pro bytové domy 30.08.2022

Příspěvek na elektřinu a plyn, teplo pro zákazníky v bytových domech, kalkulačka . Předání počtu bytů distributorovi je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.

03/22 Tisková zpráva MMR 11.04.2022

Lidé mají právo na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu

02/22 Poplatek za komunální odpad Praha 10.01.2022

S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně
závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za…