Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Změnou dodavatele získáte

  • Nižší cenu el. energie - celková výsledná cena el. energie bude pro Vás o cca 6 - 10 % nižší, než je cena od stávajícího dodavatele, společnosti PRE a.s..
  • Pravidelné vyhodnocování odběru - ČE a.s provádí pravidelně vyhodnocení jednotlivých odběrů a následnou optimalizaci spotřeby, sazby a poplatků za hlavní jistič. Tím lze dosáhnout v některých případech další cenové úspory, a to dokonce i v položkách regulovaných služeb. 
  • Přesnou fakturaci - již žádná fakturace na základě odhadu spotřeby, stavy elektroměrů dodává odběratel (jako správci domu zařídíme - odečteme a nahlásíme).
  • Pravidelnou roční fakturaci - ČE a.s. fakturuje měsíční či čtvrtletní pevné zálohy (lze nastavit trvalý příkaz v bance), zúčtovacím obdobím je vždy kalendářní rok (leden až prosinec). Včasnou fakturací vždy za uplynulý kalendářní rok dochází k zjednodušení ročního vyúčtování služeb bez nutnosti dohadných položek či časového rozlišení fakturace. Faktury jsou zasílány poštou, elektronicky ve formátu pdf či v datové formě (přímý převod do účetnictví). Společná fakturace za všechny odběry je samozřejmostí.
  • Přístup do webového portálu - ČE a.s. umožňuje svým klientům nahlížet přímo do své webové aplikace s možností kontroly historie spotřeby, placení záloh či fakturace (s možností stáhnout si jakékoli faktury).

Co zůstává

Odpovědi na nejčastější dotazy!

Hlášení poruch a jejich odstraňování
za funkčnost distribuční soustavy elektrické energie je vždy odpovědný distributor - v případě Prahy společnost PREdistribuce, a.s. (nezaměňovat s PRE a.s.), řešení poruch v dodávce el. energie je tedy v případě jakéhokoli dodavatele vždy stejné jako dosud.

Kvalita dodávek el. energie
není ovlivňována dodavatelem elektrické energie, ale distributorem, tedy PREdistribuce a.s.

Jedna faktura za el. energii
i nadále budete dostávat pouze jednu fakturu, a to jak za dodávku el. energie, tak i za služby distributora (např. namísto od PRE a.s. od ČE a.s.).

Kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do 24 hodin. Děkujeme.Aktuality

(01/21) Oznámení k USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021 01.03.2021

O Z N Á M E N Í

DLE USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021 A VZHLEDEM K VYHLÁŠENÉMU STAVU NOUZE,
JSOU  OD 1.3.2021 PROVOZOVNY SPOLEČNOSTI  IKON…

(07/20) Oznámení 21.10.2020 21.10.2020

Oznámení o úpravách vyplývajících z nařízení vlády ze dne 21.10.2020

(06/20) Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ 16.10.2020

Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ

(05/20) Oznámení 09.10.2020

OD 9.10.2020 OMEZEN VSTUP PRO VEŘEJNOST DO PROVOZOVEN NA MAX. 2 OSOBY SOUČASNĚ

(04/20) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 28.04.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených…

(03/20) Novela bytového spoluvlastnictví 14.04.2020

Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novela byla…