Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Jak změnit dodavatele

Je to snadné.

  1. požádejte nás o cenovou nabídku – podkladem pro vypracování nabídky je fakturace el. energie za poslední období
  2. seznamte s cenovou nabídkou výbor SVJ či představenstvo BD
  3. projednejte změnu dodavatele v souladu se stanovami vašeho SVJ či BD
  4. v případě souhlasu SVJ či BD nám předejte  pokyn k uzavření nové smlouvy

Veškeré další úkony, tj. vypovězení stávající smlouvy s PRE a.s. a uzavření nové smlouvy s ČE a.s. již za Vás provedeme my, a to v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou. Výpovědní lhůta činí v průběhu roku 3 měsíce, koncem roku 1 měsíc. Novou smlouvu Vám připravíme k podpisu či ji na základě vystavené plné mocí podepíšeme za Vás. Jedná se o obdobný postup jako při vzniku Vašeho BD či SVJ či při převzetí správy, kdy jsme Vašim jménem uzavírali či upravovali smlouvy na dodávku všech médií.


Věříme, že Vás naše nabídka zaujala. V případě, že se rozhodnete pro změnu dodavatele elektrické energie, pak Vám tato změna přinese nejen úsporu nákladů spojených s nákupem elektrické energie, ale i zkvalitnění souvisejících služeb. Do budoucna nabídne společnost ČE a.s. i možnost dodávek el. energie pro bytové jednotky.

Obavy z možnosti přerušení dodávek elektrické energie při ukončení činnosti dodavatele elektrické energie nejsou na místě. Vše je přísně ošetřeno zákonem, který zaručuje pokračování dodávek elektrické energie prostřednictvím místně příslušného „dodavatele poslední instance“ (v případě Prahy PRE a.s.) a garanci ceny sjednané s dodavatelem po dobu 3 měsíců z povinného „garančního fondu“, do kterého musí přispívat všichni dodavatelé elektrické energie již před zahájením své činnosti. 

Kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do 24 hodin. Děkujeme.Aktuality

(01/21) Oznámení k USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021 01.03.2021

O Z N Á M E N Í

DLE USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021 A VZHLEDEM K VYHLÁŠENÉMU STAVU NOUZE,
JSOU  OD 1.3.2021 PROVOZOVNY SPOLEČNOSTI  IKON…

(07/20) Oznámení 21.10.2020 21.10.2020

Oznámení o úpravách vyplývajících z nařízení vlády ze dne 21.10.2020

(06/20) Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ 16.10.2020

Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ

(05/20) Oznámení 09.10.2020

OD 9.10.2020 OMEZEN VSTUP PRO VEŘEJNOST DO PROVOZOVEN NA MAX. 2 OSOBY SOUČASNĚ

(04/20) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 28.04.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených…

(03/20) Novela bytového spoluvlastnictví 14.04.2020

Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novela byla…