Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Jak změnit dodavatele

Je to snadné.

  1. požádejte nás o cenovou nabídku – podkladem pro vypracování nabídky je fakturace el. energie za poslední období
  2. seznamte s cenovou nabídkou výbor SVJ či představenstvo BD
  3. projednejte změnu dodavatele v souladu se stanovami vašeho SVJ či BD
  4. v případě souhlasu SVJ či BD nám předejte  pokyn k uzavření nové smlouvy

Veškeré další úkony, tj. vypovězení stávající smlouvy s PRE a.s. a uzavření nové smlouvy s ČE a.s. již za Vás provedeme my, a to v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou. Výpovědní lhůta činí v průběhu roku 3 měsíce, koncem roku 1 měsíc. Novou smlouvu Vám připravíme k podpisu či ji na základě vystavené plné mocí podepíšeme za Vás. Jedná se o obdobný postup jako při vzniku Vašeho BD či SVJ či při převzetí správy, kdy jsme Vašim jménem uzavírali či upravovali smlouvy na dodávku všech médií.


Věříme, že Vás naše nabídka zaujala. V případě, že se rozhodnete pro změnu dodavatele elektrické energie, pak Vám tato změna přinese nejen úsporu nákladů spojených s nákupem elektrické energie, ale i zkvalitnění souvisejících služeb. Do budoucna nabídne společnost ČE a.s. i možnost dodávek el. energie pro bytové jednotky.

Obavy z možnosti přerušení dodávek elektrické energie při ukončení činnosti dodavatele elektrické energie nejsou na místě. Vše je přísně ošetřeno zákonem, který zaručuje pokračování dodávek elektrické energie prostřednictvím místně příslušného „dodavatele poslední instance“ (v případě Prahy PRE a.s.) a garanci ceny sjednané s dodavatelem po dobu 3 měsíců z povinného „garančního fondu“, do kterého musí přispívat všichni dodavatelé elektrické energie již před zahájením své činnosti. 

Kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do 24 hodin. Děkujeme.Aktuality

02/23 Zveřejnění průměrné roční míry inflace 11.01.2023

Věc: Výpis ze statistického zjišťování
Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen
(CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku 2022 proti průměru 12 měsíců roku 2021

01/23 Mzdová agenda od 1. 1. 2023 10.01.2023

Minimální mzda v roce 2023 – vláda se rozhodla zvýšit minimální měsíční mzdu na 17 300,- Kč a minimální hodinovou sazbu na 103,80 Kč.

05/22 !!! Zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 06.10.2022

Bylo zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo tedy tzv. Úsporný tarif pro bytové domy

04/22 Úsporný tarif pro bytové domy 30.08.2022

Příspěvek na elektřinu a plyn, teplo pro zákazníky v bytových domech, kalkulačka . Předání počtu bytů distributorovi je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.

03/22 Tisková zpráva MMR 11.04.2022

Lidé mají právo na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu

02/22 Poplatek za komunální odpad Praha 10.01.2022

S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně
závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za…