Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Služby v inženýrské činnosti

V rámci výkonu inženýrské činnosti Vám poskytneme následující služby:

  • příprava zakázky (analýza a objasnění zakázky, specifikace podkladů, průzkumů, rozsahu práce),
  • návrh stavby (spolupráce s projektantem při vypracování variantních studií, objasnění podstatných vazeb a vztahů také vůči okolí, předběžná jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi, předběžný odhad stavebních nákladů),
  • vypracování dokumentace k územnímu řízení (zajištění vypracování projektové dokumentace, obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, podání žádosti a obstarání rozhodnutí o umístění stavby),
  • vypracování dokumentace pro stavební řízení (zajištění vypracování dokumentace stavby, obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, zapracování jejich připomínek do dokumentace stavby, vypracování a podání žádosti a obstarání stavebního povolení),
  • vypracování dokumentace pro provedení stavby (zajištění vypracování dokumentace, dohled nad dodržením koncepce z předchozích projektových stupňů),
  • vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby (zajištění projektové dokumentace, výkazů výměr, formulace podmínek zadání) ve formě požadované zákonem, příp. dle požadavků vlastníka nemovitosti,
  • spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli (získání a vyhodnocení nabídek dodavatelů, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem),
  • spolupráce při provádění stavby (výkon technického dozoru investora),
  • spolupráce po dokončení stavby (zajištění kolaudačního řízení, odstranění vad a nedodělků, vyhodnocení stavby).

Kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do 24 hodin. Děkujeme.


777 757 183

Volejte v pracovní dny 8:00-16:00 hodin.

Aktuality

(02/20) Mimořádné opatření 10.03.2020

vzhledem k závěrům z jednání Bezpečnostní rady státu ze dne 10.3.2020 vydalo vedení společnosti IKON spol. s r. o. nařízení o omezení osobního kontaktu na provozovnách společnosti.

(01/20) NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 16/2020 Sb. ze dne 13. ledna 2020 24.01.2020

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 16/2020 Sb. ze dne 13. ledna 2020

(02/19) Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020 17.12.2019

Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020

(01/19) Změny ve vysílání DVBT-2 12.12.2019

DVB-T2 nyní běží na přechodových sítích na kanálech 24, 26 a 31. Od 8. ledna to budou finální kanály 23, 26, 40 a 42.

(02/18) Změna otevírací doby 31.12.2018 21.12.2018

V pondělí 31.12.2018 budou všechny provozovny naší společnosti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

(01/18) GDPR 28.05.2018

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana…