Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

6 kroků k prohlášení vlastníka

1.Zpracování prohlášení vlastníka nemovité věci dle NOZ

Zpracování prohlášení vlastníka musí obsahovat následující části:

  • a)  údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území;
  • b) údaje o jednotce zejména:
    1. pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání
    2. určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky,
    3. velikost podílů na společných částech,  
  • c) jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům všech jednotek a určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům jen některých jednotek;
  • d) má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků, uvedou se v prohlášení i náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek.

 K prohlášení se přikládají půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu jednotek a společných částí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek.

Vzhledem k tomu, že při rekonstrukcích bytů může dojít ke změnám dispozic jednotlivých místností, je zapotřebí prostory přeměřit. V rámci naší komplexní služby Vám zajistíme i přeměření  takto rekonstruovaných bytů..

2. Předání dokumentu katastru nemovitostí

Po zpracování prohlášení vlastníka se tento dokument podá na katastr nemovitostí a vyčká se na jeho zapsání. To obvykle trvá měsíc a půl. V tomto období Vám budou zpracovány a rozdány návrhy smluv o převodu bytů do osobního vlastnictví k případným Vašim připomínkám.

3. Podepsání smluv

Po zapsání prohlášení vlastníka budou moci být smlouvy o převodu bytů do osobního vlastnictví podepsány zástupci družstva a jednotlivými oprávněnými členy družstva (podpisy musí být notářsky ověřeny).

4. Podání smluv na katastr nemovitostí

Jednotlivé smlouvy budou podány na katastr nemovitostí a bude se čekat na jejich zapsání.

5. Společenství vlastníků

Společenství vlastníků jednotek se nově ustavuje již v prohlášení vlastníka jednotek, kde jsou uvedeny jak stanovy společenství vlastníků jednotek, tak i první členové výboru společenství vlastníka jednotek. V okamžiku zapsání prohlášení vlastníka jednotek do katastru nemovitostí se podává návrh na zápis společenství vlastníků jednotek do rejstříku. Tím se vyhnete jak notářským poplatkům tak i splníte povinnosti dané §1198 NOZ ve kterém je řečeno, že pakliže nedojde k založení společenství vlastníků jednotek nejpozději při převodu třetí jednotky, katastrální úřad nezapíše vlastnické právo k další jednotce.

6. Likvidace družstva

Před podepsáním jednotlivých smluv členská schůze družstva rozhodne o likvidaci družstva a zvolí likvidátora, který bude zařizovat veškeré nutné kroky k účetní likvidaci. Družstvo muže být účetně zlikvidováno v okamžiku, kdy nemá žádný nemovitý majetek (až po převedení všech bytů do osobního vlastnictví). Likvidace družstva skončí jeho výmazem v obchodním rejstříku. O likvidaci bytového družstva se dozvíte více zde.

Kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do 24 hodin. Děkujeme.Aktuality

02/23 Zveřejnění průměrné roční míry inflace 11.01.2023

Věc: Výpis ze statistického zjišťování
Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen
(CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku 2022 proti průměru 12 měsíců roku 2021

01/23 Mzdová agenda od 1. 1. 2023 10.01.2023

Minimální mzda v roce 2023 – vláda se rozhodla zvýšit minimální měsíční mzdu na 17 300,- Kč a minimální hodinovou sazbu na 103,80 Kč.

05/22 !!! Zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 06.10.2022

Bylo zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo tedy tzv. Úsporný tarif pro bytové domy

04/22 Úsporný tarif pro bytové domy 30.08.2022

Příspěvek na elektřinu a plyn, teplo pro zákazníky v bytových domech, kalkulačka . Předání počtu bytů distributorovi je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.

03/22 Tisková zpráva MMR 11.04.2022

Lidé mají právo na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu

02/22 Poplatek za komunální odpad Praha 10.01.2022

S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně
závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za…