Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

6 kroků k prohlášení vlastníka

1.Zpracování prohlášení vlastníka nemovité věci dle NOZ

Zpracování prohlášení vlastníka musí obsahovat následující části:

  • a)  údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území;
  • b) údaje o jednotce zejména:
    1. pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání
    2. určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky,
    3. velikost podílů na společných částech,  
  • c) jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům všech jednotek a určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům jen některých jednotek;
  • d) má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků, uvedou se v prohlášení i náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek.

 K prohlášení se přikládají půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu jednotek a společných částí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek.

Vzhledem k tomu, že při rekonstrukcích bytů může dojít ke změnám dispozic jednotlivých místností, je zapotřebí prostory přeměřit. V rámci naší komplexní služby Vám zajistíme i přeměření  takto rekonstruovaných bytů..

2. Předání dokumentu katastru nemovitostí

Po zpracování prohlášení vlastníka se tento dokument podá na katastr nemovitostí a vyčká se na jeho zapsání. To obvykle trvá měsíc a půl. V tomto období Vám budou zpracovány a rozdány návrhy smluv o převodu bytů do osobního vlastnictví k případným Vašim připomínkám.

3. Podepsání smluv

Po zapsání prohlášení vlastníka budou moci být smlouvy o převodu bytů do osobního vlastnictví podepsány zástupci družstva a jednotlivými oprávněnými členy družstva (podpisy musí být notářsky ověřeny).

4. Podání smluv na katastr nemovitostí

Jednotlivé smlouvy budou podány na katastr nemovitostí a bude se čekat na jejich zapsání.

5. Společenství vlastníků

Společenství vlastníků jednotek se nově ustavuje již v prohlášení vlastníka jednotek, kde jsou uvedeny jak stanovy společenství vlastníků jednotek, tak i první členové výboru společenství vlastníka jednotek. V okamžiku zapsání prohlášení vlastníka jednotek do katastru nemovitostí se podává návrh na zápis společenství vlastníků jednotek do rejstříku. Tím se vyhnete jak notářským poplatkům tak i splníte povinnosti dané §1198 NOZ ve kterém je řečeno, že pakliže nedojde k založení společenství vlastníků jednotek nejpozději při převodu třetí jednotky, katastrální úřad nezapíše vlastnické právo k další jednotce.

6. Likvidace družstva

Před podepsáním jednotlivých smluv členská schůze družstva rozhodne o likvidaci družstva a zvolí likvidátora, který bude zařizovat veškeré nutné kroky k účetní likvidaci. Družstvo muže být účetně zlikvidováno v okamžiku, kdy nemá žádný nemovitý majetek (až po převedení všech bytů do osobního vlastnictví). Likvidace družstva skončí jeho výmazem v obchodním rejstříku. O likvidaci bytového družstva se dozvíte více zde.

Kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do 24 hodin. Děkujeme.


777 757 183

Volejte v pracovní dny 8:00-16:00 hodin.

Aktuality

(02/18) Změna otevírací doby 31.12.2018 21.12.2018

V pondělí 31.12.2018 budou všechny provozovny naší společnosti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

(01/18) GDPR 28.05.2018

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana…

(04/17) Daň z nabytí nemovitosti se vyměřovala od roku 2014 špatně. 29.11.2017

V rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 a v rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 - 70 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané daň z přidané hodnoty (dále jen…

(03/17) Změna adresy provozovny Praha 2 31.05.2017

POZOR !!! Agenda provozovny správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je Nehvizdská 22/8, Praha 9, Hloubětín

(02/17) Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 17.02.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

(1/17) Změna adresy provozovny Praha 2 03.01.2017

POZOR !!! Provozovna správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je J.Masaryka 257/26, Praha 2. Úřední hodiny zůstávají beze změny.