Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

6 kroků k prohlášení vlastníka

1.Zpracování prohlášení vlastníka nemovité věci dle NOZ

Zpracování prohlášení vlastníka musí obsahovat následující části:

  • a)  údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území;
  • b) údaje o jednotce zejména:
    1. pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání
    2. určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky,
    3. velikost podílů na společných částech,  
  • c) jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům všech jednotek a určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům jen některých jednotek;
  • d) má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků, uvedou se v prohlášení i náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek.

 K prohlášení se přikládají půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu jednotek a společných částí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek.

Vzhledem k tomu, že při rekonstrukcích bytů může dojít ke změnám dispozic jednotlivých místností, je zapotřebí prostory přeměřit. V rámci naší komplexní služby Vám zajistíme i přeměření  takto rekonstruovaných bytů..

2. Předání dokumentu katastru nemovitostí

Po zpracování prohlášení vlastníka se tento dokument podá na katastr nemovitostí a vyčká se na jeho zapsání. To obvykle trvá měsíc a půl. V tomto období Vám budou zpracovány a rozdány návrhy smluv o převodu bytů do osobního vlastnictví k případným Vašim připomínkám.

3. Podepsání smluv

Po zapsání prohlášení vlastníka budou moci být smlouvy o převodu bytů do osobního vlastnictví podepsány zástupci družstva a jednotlivými oprávněnými členy družstva (podpisy musí být notářsky ověřeny).

4. Podání smluv na katastr nemovitostí

Jednotlivé smlouvy budou podány na katastr nemovitostí a bude se čekat na jejich zapsání.

5. Společenství vlastníků

Společenství vlastníků jednotek se nově ustavuje již v prohlášení vlastníka jednotek, kde jsou uvedeny jak stanovy společenství vlastníků jednotek, tak i první členové výboru společenství vlastníka jednotek. V okamžiku zapsání prohlášení vlastníka jednotek do katastru nemovitostí se podává návrh na zápis společenství vlastníků jednotek do rejstříku. Tím se vyhnete jak notářským poplatkům tak i splníte povinnosti dané §1198 NOZ ve kterém je řečeno, že pakliže nedojde k založení společenství vlastníků jednotek nejpozději při převodu třetí jednotky, katastrální úřad nezapíše vlastnické právo k další jednotce.

6. Likvidace družstva

Před podepsáním jednotlivých smluv členská schůze družstva rozhodne o likvidaci družstva a zvolí likvidátora, který bude zařizovat veškeré nutné kroky k účetní likvidaci. Družstvo muže být účetně zlikvidováno v okamžiku, kdy nemá žádný nemovitý majetek (až po převedení všech bytů do osobního vlastnictví). Likvidace družstva skončí jeho výmazem v obchodním rejstříku. O likvidaci bytového družstva se dozvíte více zde.

Kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do 24 hodin. Děkujeme.Aktuality

(01/21) Oznámení k USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021 01.03.2021

O Z N Á M E N Í

DLE USNESENÍ VLÁDY č.196 ZE DNE 26.2.2021 A VZHLEDEM K VYHLÁŠENÉMU STAVU NOUZE,
JSOU  OD 1.3.2021 PROVOZOVNY SPOLEČNOSTI  IKON…

(07/20) Oznámení 21.10.2020 21.10.2020

Oznámení o úpravách vyplývajících z nařízení vlády ze dne 21.10.2020

(06/20) Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ 16.10.2020

Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ

(05/20) Oznámení 09.10.2020

OD 9.10.2020 OMEZEN VSTUP PRO VEŘEJNOST DO PROVOZOVEN NA MAX. 2 OSOBY SOUČASNĚ

(04/20) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 28.04.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených…

(03/20) Novela bytového spoluvlastnictví 14.04.2020

Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novela byla…