Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Aktuality

(10/11) Úprava platnosti ověření vodoměrů

Dne 20. 09. 2011 byla s účinností od 01. 01. 2012 schválena Vyhláška č. 285/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů…


(09/11) DPH přenesená daň

Na základě novelizovaného znění §92a se stanovují  obecné zásady tzv.  reverse charge, t.j. přenosu daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění. Plátce, pro něhož bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, je povinnen u zákonem vymezených  plnění


(08/11) SIPO - změny v ceníku

Od října letošního roku zavádí Česká pošta poplatek pět korun za zaslání rozpisu bezhotovostních plateb SIPO. Jedná se o rozpis plateb, který byl dosud distribuován…


(07/11) Povinnosti při ubytování cizinců - novela

Ubytovatel a jeho povinnosti § 99 (1) Ubytovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele…


(06/11) Novela OZ v oblasti nájemního bydlení

Od 25.5.2011 je účinná ta část novely, která se týká sjednávání nájemného pouze v místech, kde již skončilo jeho jednostranné navyšování. Zbývající část novely týkající se dalších úprav nájemních vztahů nabude účinnosti od 1. listopadu…


(05/11) Změny v pravidlech DPH

Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah, vznik a uplatnění nároku na odpočet daně. Kromě některých formálních změn, například přestrukturování jednotlivých paragrafů v dílu 10 hlavy II zákona o…


(04/11) Měření teplé vody

Novela zákona 458/2000 Sb. nařizuje v pararagrafu 78 odst.6 toto : Při dodávce teplé vody společně přepravované pro více odběrných míst zajistí držitel licence do 1. září 2011 v každém odběrném místě dodávky měření dodaného množství…


(03/11) Nový Panel žije

Vládou  prošel návrh  na znovuotevření významného dotačního programu Nový Panel. Od pondělí 4.dubna budou příjímány nové žádosti o podporu. Pokud schválí Poslanecká sněmovna tuto změnu, znamená to 4 miliardy korun podpory do oprav panelových i nepanelových…


(02/11) - Mapa nájemného

Mapa obsahuje orientační údaje o výši nájemného v určených obcích, ve kterých již skončila regulace nájemného. Mapu nájemného naleznete na


« 1 ... 7 8 9 10 11 12 ... 22 »


Aktuality

02/23 Zveřejnění průměrné roční míry inflace 11.01.2023

Věc: Výpis ze statistického zjišťování
Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen
(CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku 2022 proti průměru 12 měsíců roku 2021

01/23 Mzdová agenda od 1. 1. 2023 10.01.2023

Minimální mzda v roce 2023 – vláda se rozhodla zvýšit minimální měsíční mzdu na 17 300,- Kč a minimální hodinovou sazbu na 103,80 Kč.

05/22 !!! Zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 06.10.2022

Bylo zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo tedy tzv. Úsporný tarif pro bytové domy

04/22 Úsporný tarif pro bytové domy 30.08.2022

Příspěvek na elektřinu a plyn, teplo pro zákazníky v bytových domech, kalkulačka . Předání počtu bytů distributorovi je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.

03/22 Tisková zpráva MMR 11.04.2022

Lidé mají právo na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu

02/22 Poplatek za komunální odpad Praha 10.01.2022

S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně
závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za…