Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Aktuality

(02/13) Zastupování na shromáždění vlastníků

  V rozhodovaném případě šlo o to, že členové společenství vlastníků napadli žalobou rozhodnutí o dovolání členů výboru a kontrolní komise společenství vlastníků. Jednou z řešených otázek bylo i to, zda se může člen společenství vlastníků jednotek na shromáždění vlastníků jednotek nechat…


(01/13) Oficiální stanovisko MZ a MPSV k zajištění pracovnělékařských služeb

Dnem 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Hlava IV zákona nově upravuje kromě jiného posudkovou péči, lékařské posudky, pracovnělékařské služby a posuzování nemocí z povolání. S ohledem na rozsah nové právní úpravy…


(06/12) Zásadní změny ve správě daně z nemovitostí od 1. 1. 2013

  Správu daně z nemovitostí bude od příštího roku vykonávat 14 finančních úřadů se sídly v krajských městech a v hlavním městě Praze, a to prostřednictvím svých územních pracovišť. Krajská územní působnost finančních úřadů…


(05/12) Nová zelená úsporám: Miliardy na úspory pro české domácnosti

  Program Zelená úsporám sice končí, ale ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dnes představil další dotační program Nová zelená úsporám. Z toho budou podporovány jak soukromé domy, tak veřejné budovy. Program Nová zelená úsporám je zaměřen na…


(04/12) Směrná čísla roční potřeby vody

V souvislosti s návrhem zákona, kterým se upravují otázky související  s užíváním bytů a vyúčtování služeb, je důležité si připomenout, že v roce 2011 došlo k úpravě tzv. směrných čísel roční spotřeby vody. Podle § 29 odst. 2 Vyhlášky č.428/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 120/2011 Sb. směrná…


(03/12) Návrh zákona upravující služby spojené s užíváním bytu

kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty V současné době není k dispozici právní předpis, který by…


(02/12) Energetické průkazy

Kolem energetických průkazů je spousta otázek. Přinášíme pětadvacet odpovědí na nejčastější dotazy. Ceny energií rostou a průkaz má…


(01/12) Nemocenské pojištění v roce 2012

  Od 1. 1. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon přináší řadu změn, zejména rozšiřuje okruh nemocensky…


(11/11) Výměr MF č. 01/2012

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro dodání či zaslání do jiného členského…


« 1 ... 6 7 8 9 10 ... 12 ... 22 »


Aktuality

02/23 Zveřejnění průměrné roční míry inflace 11.01.2023

Věc: Výpis ze statistického zjišťování
Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen
(CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku 2022 proti průměru 12 měsíců roku 2021

01/23 Mzdová agenda od 1. 1. 2023 10.01.2023

Minimální mzda v roce 2023 – vláda se rozhodla zvýšit minimální měsíční mzdu na 17 300,- Kč a minimální hodinovou sazbu na 103,80 Kč.

05/22 !!! Zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 06.10.2022

Bylo zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo tedy tzv. Úsporný tarif pro bytové domy

04/22 Úsporný tarif pro bytové domy 30.08.2022

Příspěvek na elektřinu a plyn, teplo pro zákazníky v bytových domech, kalkulačka . Předání počtu bytů distributorovi je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.

03/22 Tisková zpráva MMR 11.04.2022

Lidé mají právo na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu

02/22 Poplatek za komunální odpad Praha 10.01.2022

S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně
závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za…