Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(38/08) SVJ, BD

Zveřejňovat seznam dlužníků, ano či ne?  


10.9.2008, Mgr. Martin Doleček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bez souhlasu dlužníků není možné jejich jména zveřejnit. Takové zveřejnění totiž představuje zpracování osobních údajů dlužníků a bylo by proto (při na neexistenci zákonného pověření) třeba, aby s ním dlužník vyjádřil souhlas (a společenství vlastníků jednotek se registrovalo u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako zpracovatel osobních údajů).
 

Dotaz:
 
Jak máme postupovat, pokud vlastník nebo nájemce dluží peníze do fondu záloh? Je možné zveřejňovat tyto dlužníky, třeba na webových stránkách či nástěnce v domě?
 


Odpověď:

 
Takový postup možný není. Pokud by společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) v souvislosti s uváděním jména či jiného identifikátoru konkrétní fyzické osoby, tedy údaje, na základě kterého může být určena totožnost této osoby, současně zveřejnilo údaj o nesplaceném splatném dluhu této osoby, neoprávněně zasahuje do práva dlužníka na ochranu jeho soukromí a současně do jeho práva na ochranu osobních údajů.
V daném případě totiž k uvažovanému postupu SVJ neexistuje žádný konkrétní zákonný podklad, tedy žádný konkrétní právní předpis nedává SVJ právo či dokonce povinnost seznam svých dlužníků zveřejnit. Vzhledem k tomu, že zveřejnění uvedeného seznamu představuje zpracování osobních údajů dlužníků, bylo by proto (s ohledem na neexistenci zákonného pověření) třeba, aby dlužník se zveřejněním svého jména v uvedeném seznamu vyjádřil souhlas (a SVJ se registrovalo u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako zpracovatel osobních údajů). Bez takového souhlasu, resp. registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů by postup SVJ odporoval ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Pro úplnost je vhodné doplnit, že výše uvedený dotaz, resp. záměr není v praxi zcela ojedinělý a jako takový byl již v roce 2001 předmětem stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů. I zmíněné stanovisko přitom jasně potvrzuje názor uvedeného úřadu, který je dohledem nad oblastí ochrany osobních údajů pověřen, že zveřejnění jmen dlužníků není bez jejich souhlasu možné.
Lze tak shrnout, že zamýšlený záměr SVJ je v rozporu se zákonem. Pokud SVJ hodlá jména dlužníků zveřejnit, lze tak učinit pouze s jejich souhlasem s po splnění dalších podmínek. V případě nerespektování uvedeného zákonného omezení hrozí SVJ značné finanční sankce, zejména ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tyto sankce by byly zřejmě ještě vyšší v případě, že by SVJ jména svých dlužníků vyvěsilo nejen v domě (tedy v místě s omezeným přístupem), ale i na internetových stránkách.
 
Mgr. Martin Doleček,
KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, v.o.s.
 
 

Pramen: http://www.stavebniklub.cz/?sekce=5&uroven=3&obsah=0&cid=198114777 757 183

Volejte v pracovní dny 8:00-16:00 hodin.

Aktuality

(02/18) Změna otevírací doby 31.12.2018 21.12.2018

V pondělí 31.12.2018 budou všechny provozovny naší společnosti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

(01/18) GDPR 28.05.2018

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana…

(04/17) Daň z nabytí nemovitosti se vyměřovala od roku 2014 špatně. 29.11.2017

V rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 a v rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 - 70 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané daň z přidané hodnoty (dále jen…

(03/17) Změna adresy provozovny Praha 2 31.05.2017

POZOR !!! Agenda provozovny správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je Nehvizdská 22/8, Praha 9, Hloubětín

(02/17) Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 17.02.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

(1/17) Změna adresy provozovny Praha 2 03.01.2017

POZOR !!! Provozovna správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je J.Masaryka 257/26, Praha 2. Úřední hodiny zůstávají beze změny.