Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(35/08) Představení návrhu nového zákona o vlastnictví bytů

 

Představení návrhu nového zákona o vlastnictví bytů - 4. října

Ministerstvo představuje návrh nového zákona o vlastnictví bytů

1. 10. 2007 – První místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek předložil do připomínkového řízení návrh nového zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostorů.
Ještě v tomto roce bude návrh zákona předložen vládě a během příštího roku pak návrh projedná Parlament ČR, aby tak mohl zákon nabýt účinnosti 1. ledna 2009 a nahradit tak současnou již nevyhovující právní normu. Dne 4. října se k tomuto návrhu zákona bude v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konat seminář, který bude otevřen i pro širší veřejnost.
Nový zákon je netrpělivě očekáván zejména jeho uživateli z praxe – vlastníky bytů, společenstvími vlastníků jednotek, developery, advokáty i těmi, kteří se teprve byt do vlastnictví koupit hodlají. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se právním rámcem vlastnictví bytů v minulosti opakovaně zabývala zejména ve vztahu k četným novelizacím dosud platného zákona z první poloviny 90. let. Pro úspěšné projednání tohoto návrhu nového zákona je proto vhodné prezentovat návrh poslancům, vyslechnout jejich připomínky a náměty, stejně jako diskutovat s představiteli odborné veřejnosti, a to ještě předtím, než se návrhem nového zákona bude zabývat vláda.
Ministerstvo pro místní rozvoj proto požádalo Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o možnost uspořádání semináře k návrhu zákona o vlastnictví bytů, který se uskuteční
dne 4. října ve 14 hodin v jednacím sále Poslanecké sněmovny.
Zástupci ministerstva budou prezentovat zejména koncepční rámec nového zákona, východiska navrhované úpravy, předmět spoluvlastnictví a vlastnictví a jejich vymezení, práva k pozemkům, převody jednotek, sjednocení postupu převodů u různých právnických osob, práva a povinnosti vlastníků jednotek, vznik, orgány a kompetence společenství vlastníků jednotek atd. Účastníci semináře budou mít možnost vznášet dotazy či připomínky. Ministerstvo pro místní rozvoj se všemi náměty poslanců i účastníků z řad veřejnosti bude odpovědně zabývat, aby návrh nového zákona předložený vládě měl maximální předpoklady jeho bezkonfliktního projednání v obou komorách Parlamentu ČR, protože praxe po nové právní úpravě vlastnictví bytů doslova volá.
Seminář je otevřen i veřejnosti. Text návrhu nového zákona je dostupný na adrese www.mmr.cz pod odkazy Bytová politika/Právní normy/Návrhy právních předpisů. Ministerstvo pro místní rozvoj připraví pro účastníky semináře i tištěnou verzi návrhu zákona.
Odbor komunikace MMR ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 126, e-mail: tiskove (at) mmr­.cz ; www.mmr.cz.
 
 
 

Pramen: http://spolecenstvi.okinfo.cz/predstaveni-navrhu-noveho-zakona-o-vlastnictvi-bytu-4-rijna
 777 757 183

Volejte v pracovní dny 8:00-16:00 hodin.

Aktuality

(01/19) Změny ve vysílání DVBT-2 12.12.2019

DVB-T2 nyní běží na přechodových sítích na kanálech 24, 26 a 31. Od 8. ledna to budou finální kanály 23, 26, 40 a 42.

(02/18) Změna otevírací doby 31.12.2018 21.12.2018

V pondělí 31.12.2018 budou všechny provozovny naší společnosti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

(01/18) GDPR 28.05.2018

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana…

(04/17) Daň z nabytí nemovitosti se vyměřovala od roku 2014 špatně. 29.11.2017

V rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 a v rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 - 70 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané daň z přidané hodnoty (dále jen…

(03/17) Změna adresy provozovny Praha 2 31.05.2017

POZOR !!! Agenda provozovny správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je Nehvizdská 22/8, Praha 9, Hloubětín

(02/17) Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 17.02.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem