Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(30/08) SVJ - výbor x dlužníci

Výbor vs. dlužníci aneb jak řešit pohledávky v SVJ 

 
18.6.2008, Mgr. Martin Doleček, Zdroj: Verlag Dashöfer
V případě, že shromáždění o povinnosti členů SVJ k úhradě konkrétní částky do fondu oprav rozhodne, jsou k této platbě povinni všichni členové SVJ bez ohledu na to, zda s provedením platby souhlasí, tedy bez ohledu na to, jak tito konkrétní členové na příslušném shromáždění hlasovali.
 
 
SVJ jako věřitel
Společenství vlastníků jednotek je zvláštním druhem právnické osoby. Odlišnost od jiných druhů právnických osob se vztahuje nejen k zákonem přesně specifikovanému předmětu činnosti SVJ (dle § 9 ZOVB je způsobilost k právním úkonům SVJ omezena především na úkony spojené se „správou domu" - tedy k úkonům ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu), ale mimo jiné i k majetku, se kterým SVJ hospodaří, a zejména ke zdrojům příjmů SVJ.
 
Druhy pohledávek SVJ
SVJ hospodaří především s příspěvky jednotlivých členů společenství do tzv. fondu oprav, tedy s platbami, které mají být využity k úpravám a opravám společných částí domu spoluvlastněného členy SVJ. Výše těchto příspěvků bývá obvykle závislá na velikosti podlahové plochy té které bytové jednotky. O konkrétní výši příspěvků (často o výši příspěvků připadající na jeden m2 podlahové plochy, tedy o vzorci, na jehož základě bude výše konkrétního příspěvku konkrétního člena společenství vypočtena) rozhodují orgány SVJ, nejčastěji shromáždění. To může rozhodnout nejen o výši pravidelných příspěvků, ale např. i o povinnosti členů poskytnout společenství jednorázovou platbu např. na krytí konkrétní potřebné opravy. V případě, že shromáždění o povinnosti členů SVJ k úhradě konkrétní částky do fondu oprav rozhodne, jsou k této platbě povinni všichni členové SVJ bez ohledu na to, zda s provedením platby souhlasí, tedy bez ohledu na to, jak tito konkrétní členové na příslušném shromáždění hlasovali. Rozhodování o některých souvisejících otázkách může být stanovami SVJ určeno do působnosti jiných orgánů SVJ, zejména jeho výboru. I v takovém případě si však shromáždění obvykle může přijímání rozhodnutí v těchto otázkách vyhradit. Další finanční prostředky poukazované jednotlivými členy SVJ tvoří zálohy na služby poskytované těmto členům, nejtypičtěji na dodávky energií a vody.
Právní povaha podílu na nákladech spojených se správou domu či pozemku je taková, že zatěžuje vždy konkrétního aktuálního vlastníka jednotky. Jakkoliv není tato otázka nahlížena v praxi zcela jednotně, převažuje názor, že v domech, ve kterých je na náklady spojené se správou domu vybírána záloha (většinou označovaná jako příspěvek do fondu oprav), je každý vlastník po dobu svého vlastnictví povinen odvádět stanovené zálohy, a to bez ohledu na to, zda za takto shromážděné finanční prostředky byla v tomto období provedena oprava, investice a podobně či nikoliv. Stejně tak pokud je konkrétní osoba vlastníkem jednotky pouze po krátkou dobu, po kterou se realizuje nákladná investice, na kterou budou použity prostředky z fondu oprav shromažďované delší dobu, nebude tato osoba do fondu oprav doplácet, ale použijí se na investici zálohy zaplacené jejím předchůdcem (dřívějším vlastníkem téže jednotky). Tento výklad částečně vychází z ustanovení § 15 odst. 4 ZOVB.
Z výše uvedeného je zřejmé, že SVJ v průběhu jeho existence vznikají pohledávky za vlastníky jednotlivých jednotek. Ve vztahu k uvedeným pohledávkám je vlastníky jednotek možné považovat za dlužníky SVJ.
 
Úhrada dluhů vlastníků jednotek
Pokud se vlastníci jednotek ocitají v pozici dlužníků SVJ, jsou v zásadě dvě možnosti, jak k těmto svým závazkům přistoupí - buď tyto závazky uspokojí dobrovolně, nebo tak neučiní. V závislosti na tom lze rozlišovat vhodné postupy SVJ ve vztahu k těmto osobám.
Shrnutí
  • SVJ je právnickou osobou, která je způsobilá nabývat majetek a mít i pohledávky za dalšími osobami, typicky vlastníky jednotek.
  • vlastníkům jednotek v návaznosti zejména na usnesení orgánů SVJ vznikají závazky vůči SVJ, například povinnost hradit zálohy či vyúčtování a odvádět finanční prostředky do tzv. fondu oprav, a vlastníci se ve vztahu k těmto závazkům ocitají v pozici dlužníků.
 
Pramen: http://www.stavebniklub.cz/?sekce=4&uroven=7&obsah=0&cid=192874

 777 757 183

Volejte v pracovní dny 8:00-16:00 hodin.

Aktuality

(01/19) Změny ve vysílání DVBT-2 12.12.2019

DVB-T2 nyní běží na přechodových sítích na kanálech 24, 26 a 31. Od 8. ledna to budou finální kanály 23, 26, 40 a 42.

(02/18) Změna otevírací doby 31.12.2018 21.12.2018

V pondělí 31.12.2018 budou všechny provozovny naší společnosti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

(01/18) GDPR 28.05.2018

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana…

(04/17) Daň z nabytí nemovitosti se vyměřovala od roku 2014 špatně. 29.11.2017

V rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 a v rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 - 70 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané daň z přidané hodnoty (dále jen…

(03/17) Změna adresy provozovny Praha 2 31.05.2017

POZOR !!! Agenda provozovny správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je Nehvizdská 22/8, Praha 9, Hloubětín

(02/17) Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 17.02.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem