Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(25/08) Odměny členům výboru

Otázka:

Jsem předsedkyní Společenství vlastníků bytů. Náš výbor má 5 členů. Dostala jsem informace, že máme z odměny člena výboru platit zdravotní pojištění. Půjde o nepravidelné odměny. Jsou třeba nějaké dokumenty? Jaké a dokdy se mají odevzdat a kam?
 
Odpověď:
Od ledna 2008 je skutečnost, zda z určité činnosti plynou příjmy zdaňované podle § 6 zákona o daních z příjmů, rozhodující pro posuzování vzniku a zániku zaměstnání. Proto pokud členům výboru plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů (a to zmiňované odměny členům výboru jsou), jsou považováni od 1. 1. 2008 pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. S tím souvisejí i povinnosti jejich „zaměstnavatele“, tedy daného společenství vlastníků.
 
I přesto, že odměny budete pobírat nepravidelně, musíte být po dobu výkonu funkce, z níž vám plynou odměny, přihlášeni u zdravotní pojišťovny jako zaměstnanci a také musí být přihlášeno Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) jako zaměstnavatel.
 
Společenství vlastníků jako zaměstnavatel má povinnost přihlásit své zaměstnance do osmi dnů od vzniku zaměstnání (tzv. oznamovací povinnost). Dnem vzniku zaměstnání je v tomto případě nepochybně den zvolení do výboru. Jestliže členové výboru SVJ byli ve funkci již v roce 2007, musí být od 1. 1. 2008 přihlášeni jako zaměstnanci a taktéž musí být přihlášeno SVJ jako zaměstnavatel.
 
Oznámení je třeba provést u všech zdravotních pojišťoven, u kterých jsou členové výboru SVJ pojištěni. V každém měsíci je pak zaměstnavatel povinen předkládat každé zdravotní pojišťovně, u níž jsou evidováni jeho zaměstnanci, formulář Přehled o platbě pojistného a odvádět pojistné. Pokud členům výboru v některém měsíci není zúčtována žádná odměna a jde o osoby, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ (např. poživatelé důchodu, OSVČ platící zálohy vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu apod.) odevzdá zaměstnavatel údaje o nulovém vyměřovacím základu a nulovém odvodu pojistného.
 
K přihlášení u VZP lze použít formuláře pro zaměstnavatele, které jsou zveřejněny na našich internetových stránkách v sekci pro plátce (zde). Jsou to Přihláška zaměstnavatele a Hromadné oznámení zaměstnavatele. Také budete měsíčně zasílat zdravotní pojišťovně Přehled o platbě pojistného. Ke všem formulářům najdete na internetu poučení a návody k vyplnění.
 

Pramen: http://www.vzp.cz – oficiální stránky Všeobecné zdravotní pojišťovny777 757 183

Volejte v pracovní dny 8:00-16:00 hodin.

Aktuality

(02/18) Změna otevírací doby 31.12.2018 21.12.2018

V pondělí 31.12.2018 budou všechny provozovny naší společnosti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

(01/18) GDPR 28.05.2018

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana…

(04/17) Daň z nabytí nemovitosti se vyměřovala od roku 2014 špatně. 29.11.2017

V rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 a v rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 - 70 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané daň z přidané hodnoty (dále jen…

(03/17) Změna adresy provozovny Praha 2 31.05.2017

POZOR !!! Agenda provozovny správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je Nehvizdská 22/8, Praha 9, Hloubětín

(02/17) Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 17.02.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

(1/17) Změna adresy provozovny Praha 2 03.01.2017

POZOR !!! Provozovna správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je J.Masaryka 257/26, Praha 2. Úřední hodiny zůstávají beze změny.