Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(06/09) Daň z nemovitostí 2009

Dotazy a odpovědi k uplatňování zákona č. 1/2009 Sb., jímž se s účinností od 1.1.2009 mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

22. ledna 2009

I. Nové stavby obytných domů
S účinností od 1. ledna 2009 byl zákonem č. 1/2009 Sb. novelizován zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o dani z nemovitostí“).  Podle novely se postupuje poprvé ve zdaňovacím období roku 2009, neboť daň z nemovitostí se vyměřuje podle stavu k 1.lednu roku, na který je vyměřována. Touto novelou bylo zrušeno osvobození od daně ze staveb, které bylo podle ustanovení § 9 odst. 1 písmeno g) zákona o dani z nemovitostí poskytováno u nových staveb obytných domů ve vlastnictví fyzických osob nebo u bytů ve vlastnictví fyzických osob v nových stavbách obytných domů, a to  na dobu patnácti let počínaje rokem následujícím po roce, v němž začaly být stavby způsobilé k užívání, pokud slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých. Od 1. 1. 2009 již toto osvobození nelze nově poskytnout.
Jestliže nárok na toto osvobození vznikl k 1. lednu některého z předchozích zdaňovacích období, poskytne se osvobození pro stavbu naposledy ve zdaňovacím období roku 2009 (např. stavba byla zkolaudována  v  červnu  roku 2006,  nárok na osvobození vznikl k 1.lednu 2007, do 31. ledna 2007 byl nárok na osvobození uplatněn v daňovém přiznání – osvobození náleží pro rok 2007, 2008 a 2009 ). 
Níže  je na praktických příkladech znázorněno, jaké jsou možnosti pro přiznání tohoto osvobození  (při  splnění  všech  podmínek  stanovených v ustanovení. § 9 odst. 1 písmeno g) zákona o dani z nemovitostí) pro zdaňovací období 2009.
1. Dotaz:
Rodinný dům  ( byt) byl  zkolaudován   v srpnu  2008. Lze uplatnit nárok na osvobození nové stavby (bytu) pro  zdaňovací období  2009?
Odpověď:
Pokud byla stavba rodinného domu dokončena v roce 2008, od 1. ledna 2009  nárok na osvobození z titulu novostavby již nelze nově uplatnit.
2. Dotaz:
Rodinný dům  ( byt) byl  zkolaudován   v srpnu  2005. Jestliže nárok na osvobození nové stavby (bytu) nebyl dosud uplatněn, lze jej uplatnit ve zdaňovacím období roku 2009?
Odpověď:
Nárok na osvobození lze uplatnit dodatečně v daňových přiznáních na zdaňovací období roků 2006, 2007 a 2008 a naposledy bude poskytnuto ve zdaňovacím období roku 2009.
3. Dotaz :
V září 2007 byl zkolaudován rodinný dům a v daňovém přiznání na rok 2008 si vlastník uplatnil nárok na osvobození.  V dubnu roku 2008 přešlo vlastnické právo k nemovitosti na nového vlastníka.  Může si nový vlastník  uplatnit nárok na osvobození pro rok  2009?
Odpověď:
V takovém  případě může nový vlastník nárok na osvobození stavby  uplatnit na zdaňovací období roku 2009, protože osvobození se vztahuje ke stavbě (a v předchozím zdaňovacím období bylo uplatněno) a nikoli k osobě poplatníka. Osvobození novému vlastníku však bude poskytnuto již pouze na zdaňovací období roku 2009.

 
II. Stavební úpravy  spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby (zateplení stavby)
 
S účinností od 1.ledna 2009 byl zákonem č. 1/2009 Sb. novelizován zákon o dani z nemovitostí. Podle novely se postupuje poprvé ve zdaňovacím období roku 2009, neboť daň z nemovitostí se vyměřuje podle stavu k 1.lednu roku, na který je vyměřována. Touto novelou bylo zrušeno osvobození od daně ze staveb, které bylo podle ustanovení § 9 odst. 1 písmeno r) zákona o dani z nemovitostí poskytováno u staveb na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení . Od 1. ledna 2009 nelze již toto osvobození poskytnout.
Jestliže nárok na toto osvobození vznikl k 1. lednu některého z  předchozích zdaňovacích obdobích, poskytne se osvobození od daně ze staveb na dobu 5 let,  nejpozději tedy pro  zdaňovací období 2012 (tj. stavba byla zateplena v průběhu roku 2007, nárok na osvobození vznikl k 1. lednu roku 2008,  do 31. ledna 2008 byl nárok na osvobození uplatněn v daňovém přiznání, stavba bude osvobozena do roku 2012 včetně). Od 1. ledna 2013 nelze již osvobození poskytnout. Bylo-li zateplení provedeno v průběhu roku 2008, nelze již nově od 1. ledna  2009 nárok na toto osvobození uplatnit.
Níže  je na praktických příkladech znázorněno, jaké jsou možnosti pro přiznání tohoto osvobození  (při  splnění  všech  podmínek  stanovených v ustanovení § 9 odst. 1 písmeno r) zákona o dani z nemovitostí) pro zdaňovací období 2009.

1. Dotaz:
Zateplení stavby bylo provedeno v roce 2008. Lze uplatni nárok  na osvobození stavby pro  zdaňovací období  roku 2009 ?
Odpověď:
Pokud zateplení stavby bylo provedeno v roce 2008, nelze od 1. ledna 2009  nárok na osvobození stavby z titulu zateplení  nově uplatnit
.
2. Dotaz:
Zateplení stavby bylo provedeno v roce 2006. Jestliže nárok na osvobození nebyl dosud uplatněn, lze jej uplatnit ve zdaňovacím období roku 2009?
Odpověď:
Nárok na osvobození stavby lze uplatnit dodatečně v  daňových přiznáních na zdaňovací období roků 2007 a 2008. Naposledy bude poskytnuto ve zdaňovacím období roku 2011, neboť podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. r) zákona o dani z nemovitostí bylo možno poskytnout pouze na dobu pěti let počínaje, rokem následujícím po provedení příslušných stavebních úprav. 
3. Dotaz :
V září 2007 bylo vydáno stavební povolení na zateplení stavby a v daňovém přiznání na rok 2008 si vlastník uplatnil nárok na osvobození.  V dubnu roku 2008 přešlo vlastnické právo k nemovitosti na nového vlastníka.  Může si nový vlastník  uplatnit ještě  nárok na osvobození?
Odpověď:
V takovém  případě může nový vlastník nárok na osvobození stavby  uplatnit na zdaňovací období roku 2009, protože osvobození se vztahuje ke stavbě (a v předchozím zdaňovacím období bylo uplatněno) a nikoli k osobě poplatníka. Osvobození novému vlastníku bude poskytnuto na zdaňovací období roku 2009, 2010,2011 a 2012.
 
 


777 757 183

Volejte v pracovní dny 8:00-16:00 hodin.

Aktuality

(02/18) Změna otevírací doby 31.12.2018 21.12.2018

V pondělí 31.12.2018 budou všechny provozovny naší společnosti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

(01/18) GDPR 28.05.2018

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana…

(04/17) Daň z nabytí nemovitosti se vyměřovala od roku 2014 špatně. 29.11.2017

V rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 a v rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 - 70 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané daň z přidané hodnoty (dále jen…

(03/17) Změna adresy provozovny Praha 2 31.05.2017

POZOR !!! Agenda provozovny správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je Nehvizdská 22/8, Praha 9, Hloubětín

(02/17) Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 17.02.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

(1/17) Změna adresy provozovny Praha 2 03.01.2017

POZOR !!! Provozovna správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je J.Masaryka 257/26, Praha 2. Úřední hodiny zůstávají beze změny.