Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(04/20) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2

209/2020 Sb.- Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty  

209/2020

Vyúčtování a finanční vypořádání nákladů na plnění spojenás užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
§ 6
Pro účely § 6 a 7 se rozumíposkytovatelem služeb poskytovatel služeb podle § 2 písm.
a) zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytovánímplnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb. (dále jen "zákon o službách"),
b) příjemcem služeb příjemce služeb podle § 2 písm. b) zákona o službách a
c) vyúčtováním vyúčtování podle § 2 písm. f) zákona o službách.
§ 7
Povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb, která by podle § 7 odst. 1 zákona o službách dospěla po dni nabytí účinnostitohoto zákona a přede dnem 31. srpna 2020, se považuje za dospělou dnem 1. září 2020.Aktuality

(07/20) Oznámení 21.10.2020 21.10.2020

Oznámení o úpravách vyplývajících z nařízení vlády ze dne 21.10.2020

(06/20) Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ 16.10.2020

Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ

(05/20) Oznámení 09.10.2020

OD 9.10.2020 OMEZEN VSTUP PRO VEŘEJNOST DO PROVOZOVEN NA MAX. 2 OSOBY SOUČASNĚ

(04/20) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 28.04.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených…

(03/20) Novela bytového spoluvlastnictví 14.04.2020

Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novela byla…

(02/20) Mimořádné opatření 10.03.2020

vzhledem k závěrům z jednání Bezpečnostní rady státu ze dne 10.3.2020 vydalo vedení společnosti IKON spol. s r. o. nařízení o omezení osobního kontaktu na provozovnách společnosti.