Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(02/09) Daň z nemovitostí

Informace k novele zákona o dani z nemovitostí

 
(23. 12. 2008)

 
Novela zákona
·                     zrušuje osvobození od daně ze staveb  nových staveb a bytů v nových stavbách  podle § 9 odst. 1 písmeno g) zákona o dani z nemovitostí, které je  poskytováno na dobu 15 let,
·                     zrušuje osvobození od daně ze staveb, u kterých byly provedeny změny spočívající ve snížení tepelné  náročnosti stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení (dále jen „zateplení“) zákona o dani z nemovitostí,  které je podle § 9 odst. 1 písmeno r) poskytováno na dobu 5 let.
·                     vyjímá z  místního koeficientu  upraveného ustanovením § 12 zákona o dani z nemovitostí pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů tak, aby  u nich nedošlo ke zvýšení daňové povinnosti.
Zrušení nároku na osvobození novostaveb a bytů
·                     již přiznaný nárok na osvobození v předchozích zdaňovacích obdobích  se poplatníkům poskytne naposledy  ve zdaňovacím období 2009 (např. stavba nebo byt byly dokončeny v průběhu roku 2007, do 31. ledna 2008 byl nárok uplatněn v daňovém přiznání a vznikl dnem 1. ledna 2008),  ve zdaňovacím období 2010 nelze již osvobození poskytnout,
·                     od 1.1. 2009 již nelze nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, které byly dokončeny v průběhu roku 2008.
Zrušení  nároku na osvobození při zateplení staveb
·                     již přiznaný nárok na osvobození v předchozích zdaňovacích obdobích   se poplatníkům poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2012 (např. stavba byla zateplena v průběhu roku 2007, do 31. ledna 2008 byl nárok uplatněn v daňovém přiznání a vznikl dnem 1. ledna 2008),  od 1.1.2013 nelze již osvobození poskytnout,
·                     od 1.1. 2009 již nelze nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu,  bylo-li jejich zateplení provedeno v průběhu roku 2008.
Osvobození týkající se změny vytápění přechodem z pevných paliv na obnovitelnou energii solární, větrnou, geotermální a biomasy, je zachováno, jde o ekologické vytápění šetrné k životnímu prostředí, jehož zavedení je finančně nákladné.

Vynětí pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů z použití místního  koeficientu
·                     již od zdaňovacího období 2009 se místní koeficient v zákoně o dani z nemovitostí  nebude vztahovat na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Vynětí těchto pozemků z místního koeficientu však neznamená, že u nich bude nulová daňová povinnost. Uvedené pozemky budou zdaňovány  sazbou daně podle zákona o dani z nemovitostí, jako tomu bylo doposud.
·                     pokud obec stanovila pro všechny nemovitosti na území celé obce místní koeficient podle ustanovení § 12 zákona o dani z nemovitostí obecně závaznou vyhláškou, není ji třeba v souvislosti s touto novelou měnit ani rušit.
Pro informaci přikládáme:
Příslušná ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., se zapracovanými změnami.  
 
Platné znění části zákona  č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,  s vyznačením navrhovaných změn
 
§ 9
Osvobození od daně
(1) Od daně ze staveb jsou osvobozeny
g) zrušeno
r)  stavby  na dobu  pěti let  od roku  následujícího po  provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv  na  systém   využívající  obnovitelné  energie  solární, větrné,  geotermální,  biomasy, 

§ 12
Místní koeficient
Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé  obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a  za byty, popřípadě jejich soubory, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1.
 

Pramen : http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_9114.html?year=0
 777 757 183

Volejte v pracovní dny 8:00-16:00 hodin.

Aktuality

(02/18) Změna otevírací doby 31.12.2018 21.12.2018

V pondělí 31.12.2018 budou všechny provozovny naší společnosti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

(01/18) GDPR 28.05.2018

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana…

(04/17) Daň z nabytí nemovitosti se vyměřovala od roku 2014 špatně. 29.11.2017

V rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 a v rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 - 70 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané daň z přidané hodnoty (dále jen…

(03/17) Změna adresy provozovny Praha 2 31.05.2017

POZOR !!! Agenda provozovny správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je Nehvizdská 22/8, Praha 9, Hloubětín

(02/17) Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 17.02.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

(1/17) Změna adresy provozovny Praha 2 03.01.2017

POZOR !!! Provozovna správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je J.Masaryka 257/26, Praha 2. Úřední hodiny zůstávají beze změny.