Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(01/09) Daň z nemovitostí 2009

Zrušení osvobození placení daně stavby po zateplení!

Daň z nemovitostí v r. 2009
Nový tiskopis daňového přiznání na r. 2009 a zrušení osvobození stavby po zateplení

Podle informace Ministerstva financí se množí případy, kdy bytová družstva podávají přiznání k dani z nemovitostí na r. 2009, ve kterém uplatňují osvobození od daně ze staveb z titulu zateplení pláště domu. Upozorňujeme, že pro zdaňovací období 2009 platí nový tiskopis přiznání k dani z nemovitostí (MFin 5450 – vzor č. 10), který byl zveřejněn na webových stránkách MF (http://www.mfcr.cz/) a je právě distribuován na FÚ.
Kromě toho Poslanecká sněmovna v těchto dnech schválila změnu zákona o dani z nemovitostí s účinností ode dne vyhlášení. Podle této novely již nebude možné nově uplatnit osvobození staveb podle § 9 odst. 1 písm. r), tj. na dobu 5 let po změně spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení. Pokud bude uvedená novela zákona vyhlášena ve Sbírce zákonů do konce roku 2008 (což je pravděpodobné), nebude možné uplatnit osvobození ani na stavby, kde bylo zateplení kolaudováno v tomto roce!
Z výše uvedených důvodů doporučujeme vyčkat s podáním daňového přiznání na leden 2009.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
1
 
ZÁKON
 
ze dne 18. prosince 2008,
 
kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 
Čl. I

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

2. V § 9 odst. 1 písm. r) se slova "anebo změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení," zrušují.

3. Na konci textu § 12 se doplňují slova " , s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1".

 
Čl. II
 
Přechodná ustanovení

1. Pokud vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, osvobození se poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2009.

2. Pokud vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, osvobození se poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2012.

 
Čl. III
 
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


 
Vlček v. r.
 
Klaus v. r.
 
Topolánek v. r.
 

 

Pramen: http://www.scmbd.cz/dan-z-nemovitosti-v-r-2009
 777 757 183

Volejte v pracovní dny 8:00-16:00 hodin.

Aktuality

(02/18) Změna otevírací doby 31.12.2018 21.12.2018

V pondělí 31.12.2018 budou všechny provozovny naší společnosti uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

(01/18) GDPR 28.05.2018

Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ochrana…

(04/17) Daň z nabytí nemovitosti se vyměřovala od roku 2014 špatně. 29.11.2017

V rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 a v rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 - 70 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané daň z přidané hodnoty (dále jen…

(03/17) Změna adresy provozovny Praha 2 31.05.2017

POZOR !!! Agenda provozovny správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je Nehvizdská 22/8, Praha 9, Hloubětín

(02/17) Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 17.02.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

(1/17) Změna adresy provozovny Praha 2 03.01.2017

POZOR !!! Provozovna správy nemovitostí Praha 2 byla přestěhována. Nová adresa je J.Masaryka 257/26, Praha 2. Úřední hodiny zůstávají beze změny.