Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(06/20) Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ

Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ se staly diskutovaným tématem. Podání návrhu na změnu v rejstříku nelze nijak zabránit. Pravděpodobně nejúčinnější obranou před neoprávněnou  manipulací je založení a využívání datové schránky SVJ, neboť v případě změny doručovací adresy v podvodném návrhu  by usnesní soudu nebylo doručeno skutečnému SVJ.

Podle našich informací banky přijaly opatření, která by měla minimalizovat riziko zcizení účtu touto cestou.

V naší praxi jsem se s něčím podobným zatímne setkali, ale lze jen doporučit průběžnou kontrolu zápisu v rejsříku.
Aktuality

(07/20) Oznámení 21.10.2020 21.10.2020

Oznámení o úpravách vyplývajících z nařízení vlády ze dne 21.10.2020

(06/20) Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ 16.10.2020

Podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ

(05/20) Oznámení 09.10.2020

OD 9.10.2020 OMEZEN VSTUP PRO VEŘEJNOST DO PROVOZOVEN NA MAX. 2 OSOBY SOUČASNĚ

(04/20) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 28.04.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených…

(03/20) Novela bytového spoluvlastnictví 14.04.2020

Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novela byla…

(02/20) Mimořádné opatření 10.03.2020

vzhledem k závěrům z jednání Bezpečnostní rady státu ze dne 10.3.2020 vydalo vedení společnosti IKON spol. s r. o. nařízení o omezení osobního kontaktu na provozovnách společnosti.