Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

IKON - Volná místa

Volná místa

Do našeho týmu hledáme pracovníky na pozice :

Pro základní orientaci uvádíme výtah z pracovní náplně. Pokud Vás některá z uvedených pozic zaujala, zašlete svůj životopis a kontaktní údaje na rychlý kontakt.

Referent správy nemovitostí - provozní technik

 • pečuje o provozuschopnost stanoveného bytového a nebytového fondu, provádí preventivní technické prohlídky objektů;
 • zajišťuje potřeby běžné údržby a oprav a navrhuje opravy, rekonstrukce a modernizaci objektů;
 • vystavuje objednávky resp. uzavírá smlouvy na provedení konkrétních dodavatelských prací dle dispozic;
 • kontroluje plnění dodavatelem prováděných prací a provádí jejich fyzickou přejímku;
 • plánuje termíny provedení technických revizí tak, aby byly v souladu s příslušnými ČSN a zajišťuje odstraňování závad zjištěných při těchto technických revizích;
 • kontroluje faktickou i formální správnost přijatých faktur za opravy i za dodané služby;
 • sleduje průběh záručních lhůt a zajišťuje reklamační řízení;
 • sleduje a kontroluje včasnost, úplnost a kvalitu dodaných služeb;
 • udržuje osobní kontakt s klienty  a vyřizuje záležitosti týkající se problematiky bytů a společných prostor domů  ;
 • vede předepsanou technickou evidenci a doplňuje nové údaje do pasportů svěřených domů a jednotek (bytů, nebytových prostorů  ... );
 • spolupracuje s účetní při vedení evidence nákladů za dodané služby do jednotlivých objektů a stanoveným způsobem využívá výpočetní techniku ke sledování nákladových položek i položek předpisu nájemného;
 • obsluhuje výpočetní techniku při zpracování určených evidencí;
 • vyřizuje běžnou korespondenci s uživateli týkající se svěřené oblasti;
 • zajišťuje plnění dalších úkolů v kvalitě a termínech podle pokynů bezprostředně nadřízeného pracovníka a podle závazných interních předpisů vydaných organizací.

Účetní

 • zajišťuje platební styk (příkazy k úhradě, trvalé příkazy, ve zvláštních případech výběr nebo vklad hotovosti) s příslušným bankovním úřadem resp. odpovídá za včasné vyhotovení příslušných platebních dokladů;
 • zpracovává klientem nebo vedením organizace požadované statistické údaje;
 • vede evidenci faktur za provedené práce i faktur za dodané služby a kontroluje jejich formální správnost, a to zejména na výši dodavatelem účtované sazby DPH;
 • zajišťuje evidenci jednotlivých došlých plateb a odpovídá za faktickou správnost přiřazení těchto plateb k předpisům;
 • v případě plateb přes kontroluje částky zasílané inkasním střediskem pošty na příslušný běžný účet;
 • zpracovává pravidelné účetní uzávěrky podle metodiky platné pro příslušný účetní okruh
 • zpracovává roční účetní uzávěrky a připravuje podklady pro zpracování daňového přiznání;
 • vede evidenci všech daňových povinností jednotlivých klientů organizace;
 • obsluhuje výpočetní techniku při zpracování určených evidencí;
 • vyřizuje běžnou korespondenci s uživateli týkající se svěřené oblasti.

zpět na volná místa

Kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do 24 hodin. Děkujeme.Aktuality

02/23 Zveřejnění průměrné roční míry inflace 11.01.2023

Věc: Výpis ze statistického zjišťování
Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen
(CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku 2022 proti průměru 12 měsíců roku 2021

01/23 Mzdová agenda od 1. 1. 2023 10.01.2023

Minimální mzda v roce 2023 – vláda se rozhodla zvýšit minimální měsíční mzdu na 17 300,- Kč a minimální hodinovou sazbu na 103,80 Kč.

05/22 !!! Zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 06.10.2022

Bylo zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo tedy tzv. Úsporný tarif pro bytové domy

04/22 Úsporný tarif pro bytové domy 30.08.2022

Příspěvek na elektřinu a plyn, teplo pro zákazníky v bytových domech, kalkulačka . Předání počtu bytů distributorovi je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.

03/22 Tisková zpráva MMR 11.04.2022

Lidé mají právo na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu

02/22 Poplatek za komunální odpad Praha 10.01.2022

S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně
závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za…