Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

(28/09) Energetika

 

Novela energetického zákona přináší změny i pro stavby

Datum: 24.6.2009
Autor: Vít Smrčka, redakce

.

Nová pravidla podnikání v energetice stanoví novela energetického zákona s účinností od 4. července 2009. Podnikání v energetice by mělo být snazší a jednodušší. Zdůraznil to při semináři Nadace Friedricha Naumamnna v Praze zástupce ředitele Ministerstva průmyslu a obchodu Ladislav Havel. Připomněl, že energetika stále prochází bouřlivým vývojem v Evropské unii, a tím i v České republice. Byla již ukončena liberalizace trhu s elektřinou a plynem. Silně se prosazují čisté zdroje pro výrobu energie. Nedávno byl například schválen energeticko-klimatický balíček. Ten výrazně ovlivní další vývoj energetického průmyslu v Evropské unii, zejména podporou výstavby čistých zdrojů energie.

Nově upravený energetický zákon mimo jiné stanoví míru kontroly nad energetickým trhem, vytváří prostor pro dohodu mezi odběratelem a určuje, co je nelegální odběr. Samotné poškození plomby nebo elektroměru nebude znamenat řízení se zákazníkem o neoprávněném odběru. Podle zákona bude nutné zároveň prokázat, že zákazník odebral více elektřiny než zaplatil. Pro zařízení budov je důležitá norma, že distribuční společnosti budou mít také povinnost zajistit jednotlivé části elektroměru proti neoprávněné manipulaci. Navíc budou muset pravidelně kontrolovat správnost měření. Nadále bude platit, že dodavatel obnoví dodávku elektřiny až poté, co zákazník uhradí vzniklou škodu. Distributoři elektřiny budou také muset opatřit všechny nově vybudované rozvody vysokého napětí zařízením na ochranu ptactva. Mění se i platby za přípojky elektřiny. Mimo obec platí přípojku do 50 metrů žadatel, v zastavěných částí obcí hradí výstavbu přípojek provozovatel rozvodné soustavy.

 

 

Zákon č. 158/2009 Sb. - novela zákona č. 458/2000 Sb. (551 kB)

 

Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy
 

Pramen: http://energie.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=5741&h=2&pl=49
Aktuality

02/23 Zveřejnění průměrné roční míry inflace 11.01.2023

Věc: Výpis ze statistického zjišťování
Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen
(CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku 2022 proti průměru 12 měsíců roku 2021

01/23 Mzdová agenda od 1. 1. 2023 10.01.2023

Minimální mzda v roce 2023 – vláda se rozhodla zvýšit minimální měsíční mzdu na 17 300,- Kč a minimální hodinovou sazbu na 103,80 Kč.

05/22 !!! Zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 06.10.2022

Bylo zrušeno nařízení vlády č. 263/2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo tedy tzv. Úsporný tarif pro bytové domy

04/22 Úsporný tarif pro bytové domy 30.08.2022

Příspěvek na elektřinu a plyn, teplo pro zákazníky v bytových domech, kalkulačka . Předání počtu bytů distributorovi je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.

03/22 Tisková zpráva MMR 11.04.2022

Lidé mají právo na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu

02/22 Poplatek za komunální odpad Praha 10.01.2022

S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně
závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za…